Noskaidroti Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmējdarbības projektu konkursa rezultāti

6. jūlijā komisijas sēdē noskaidroti rezultāti Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā“. Rūpīgi izanalizējot un izvērtējot katru projektu, tika atbalstīti 11 projekti.

Pašvaldības budžetā konkursa finansēšanai tika paredzēta 100 000 EUR liela summa, konkursam tika iesniegti 16 projektu iesniegumi par kopējo summu 75659,28 EUR Saskaņā ar Nolikumu, projekti tika vērtēti, ņemot vērā projekta nozīmību iedzīvotājiem, iedzīvotāju līdzdalības ieguldījumu, projekta rezultātu ilgtspējību un citus kritērijus. Atbalstītie 11 projekti iegūs finansējumu, kopsummā 52850,28 EUR apmērā. Projektus vērtēja neatkarīga un kvalificēta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija zinoši un pieredzējuši eksperti no vairākām ar uzņēmējdarbības jomu saistītām iestādēm: Rēzeknes Biznesa inkubators, Attīstības finanšu institūcija “Altum”, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija un Rēzeknes novada pašvaldība.

Vislielākais pieprasījums pēc pašvaldības finansējumam nāca no Kaunatas apvienības pārvaldes pagastiem –  Griškānu pagastā  tika pieteikti pieci projekti, Kaunatas un Čornajas pagastā – katrā viens projekts.

Dricānu apvienības pārvaldes Dricānu pagasts īstenos divus projektus, Gaigalavas pagastā bija pieteikts viens projekts.

Maltas apvienības pārvaldes Feimaņu, Maltas, Ozolaines un Lūznavas pagastā katrā tiks īstenots viens projekts.

Nautrēnu apvienību pārvaldes Vērēmu pagastā tiks realizēts viens projekts, viens projekts bija pieteikts arī Ilzeskalna pagastā.  Pašvaldības finansējumu saņēma esošie un topošie uzņēmēji tādās jomās kā sports, atpūta, tūrisms, mūzika, tekstilizstrādājumu apdare un labiekārtošanas darbi.

Vērtēšanas laikā lielāko punktu skaitu ieguva projekts, kas tiks īstenots Maltas pagastā. Tā īstenošanas rezultātā tiks izveidota Veselības vingrošanas un fitnesa studija “SOLA”. Projekta mērķis – veikt dažāda veida veselību veicinošas, nostiprinošas fiziskās nodarbības, un attīstīt sportisko izaugsmi Rēzeknes novada iedzīvotājiem. Tiks piedāvātas arī izbraukuma nodarbības.

Tāpat komisija augstu novērtēja projektu atpūtas vietas “Kadiķīši” labiekārtošanas darbu veikšanai Feimaņu pagastā, Rušonas ezera krastā – SUP dēļu, velosipēdu, kubla iegādi, lai piesaistītu lielāku tūrisma plūsmu un nodrošinātu atpūtas vietas aktivitāšu palielināšanu un dažādību.

Patīkami pārsteidza projekts “Šūšanas istabas “AMERE” izveidošana”. Īstenojot projektu tiks piedāvāti šūšanas un izšūšanas pakalpojumi bērnu precēm kā arī personalizētie pasūtījumi.

Priecē, ka iedzīvotāju iniciatīva neapsīkst, un īstenoto projektu rezultātā vide ap mums top sakoptāka. Tuvākajā laikā projektu iesniedzēji tiks aicināti parakstīt līgumus, pēc kā varēs uzsākt projektu īstenošanu. Paldies Rēzeknes novada aktīvajiem iedzīvotājiem,  vēlam veiksmi un izturību projektu realizēšanā!

Rēzeknes novada pašvaldības atbalstītie projekti:

 • 14-MA13/2022 Veselības vingrošanas un fitnesa studijas “SOLA” izveide
 • 12-FE05/2022 Atpūtas vietas “Ķadikīši” labiekārtošana
 • 05-KA10/2022 Laivas dzinēja ar aprīkojumu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošanāšanai
 • 13-GR07/2022 Šūšanas istabas “AMERE” izveidošana
 • 01-OZ17/2022 Inventāra iegāde velo nbraukšanas pasākumiem Rēzeknes novadā
 • 06-DR04/2022 Kūts ēkas pārbūve darbnīcas telpās
 • 08-CO03/2022 Lauku mājas Bondari – tūrisma pakalpojuma attīstība
 • 02-DR04/2022 Saimnieciskās darbības dažādošana ilgspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanai
 • 03-GR07/2022 Skaņu ierakstu studijas darbības pilnveidošana
 • 10-VE25/2022 Viesu mājas “Kaktiņi” pakalpojuma dažādošana
 • 07-LU12/2022 Lāzertaga spēļu starta komplekta ar papildus aprīkojuma iegādi

Papildus info: Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciāliste

Gunita Kiseļova (gunita.kiselova@rezeknesnovads.lv)

Evita Bistrova (evita.bistrova@rezeknesnovads.lv)