Norisinājās diskusija “Latgales kongress. Latgales attīstības jautājumi Latvijas un Eiropas kultūras, izglītības un tautsaimniecības jomā”

2022.gada 19.janvārī Latgales plānošanas reģiona Latgales pārstāvniecība Rīgā organizēja diskusiju “Latgales kongress. Latgales attīstības jautājumi Latvijas un Eiropas kultūras, izglītības un tautsaimniecības jomā.”, kurā piedalījās politiķi un Latgales plānošanas reģiona administrācijas pārstāvji.

Diskusija “Latgales kongress. Latgales attīstības jautājumi Latvijas un Eiropas kultūras, izglītības un tautsaimniecības jomā” tika organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros Latgales pārstāvniecības darbības aktivizēšanai.

Kā jau iepriekš vēstīts -akcentējot vēsturiskos notikumus un stiprinot reģionālo identitāti, kopš 2019. gada 27. aprīlis ir noteikts par Latgales kongresa dienu. Šis datums izraudzīts, jo 1917. gada 26. un 27. aprīlī Rēzeknē notika pirmais Latgales kongress, kurā tika nolemts, ka Latgalei jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. Šis lēmums bija nozīmīgs sākumpunkts vēlākajai neatkarīgas Latvijas Republikas dibināšanai.

Šogad Latgales kongress notiks 2022. gada 27.-29. aprīlī Latgales vēstniecībā GORS un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Kongresa tēma – Latgaliskums Eiropā: no valodas līdz ekonomikai. Plānots, ka kongresā ar referātiem aicināti piedalīties pētnieki, politiķi un dažādu jomu praktiķi, kā arī valsts institūciju un iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Diskusija “Latgales kongress. Latgales attīstības jautājumi Latvijas un Eiropas kultūras, izglītības un tautsaimniecības jomā” bija kā ierosinājums ieskicēt starpdisciplināro pētījumu nozīmīgumu Latgales problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamību iesaistīties mērķtiecīgu priekšlikumu izstrādē reģiona attīstības kāpināšanai.

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrants  #EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 29957750.