No 2022. gada 1. janvāra slēgtas bijušo Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu mājaslapas

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadi ir apvienoti vienā administratīvajā vienībā – Preiļu novadā.

Katrai no iepriekšējām teritoriālajām vienībām bija sava mājaslapa, kur iedzīvotājiem un ikvienam interesentam bija iespēja vienkopus redzēt ziņas, skatīt domes lēmumus u.c. aktuālo informāciju. Taču, ņemot vērā ATR radītās izmaiņas, 2021. gada 29. decembra domes sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums slēgt bijušo Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu lapas. Turpmāk visa novada – Preiļu pilsētas un katra pagasta – informācija tiks izvietota tīmekļa vietnē www.preili.lv, kas savā ziņā būs arī rīks, lai veicinātu ikviena pagasta iedzīvotāja piederību jaunajam Preiļu novadam. Šāds lēmums ļaus arī racionālāk izmantot pieejamos finanšu resursus.

Šobrīd lapas tehniski joprojām ir iespējams atvērt, taču tajās vairāk netiek ievietota aktuālā informācija, tāpat tajās neatjaunojas kontaktu sadaļa. Joprojām pieejami paliek bijušo novadu domes sēžu protokoli un ieraksti, kā arī saistošie noteikumi, kas vēl ir spēkā līdz tiek pieņemti jauni. Preiļu novada dome turpina darbu pie dažādu jomu saistošo noteikumu izstrādes, tāpēc to aktualizēšana un jaunu noteikumu spēkā stāšanās būs pakāpenisks process. Visi jaunās domes pieņemtie saistošie noteikumi, kas stājas spēkā, iedzīvotājiem pieejami www.preili.lv sadaļā Pašvaldība > Saistošie noteikumi.

Visa www.preili.lv aktuālā informācija un nepieciešamie kontakti tiek atjaunoti pakāpeniski, tāpēc, ja iedzīvotājiem vēl nav atrodama vai pieejama sev interesējošā informācija, aicinām vērsties Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļā: daļas vadītāja Anete Urka (tālr. 22443812, e-pasts: anete.urka@preili.lv), Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare (tālr. 26107993, e-pasts: ieva.pastare@preili.lv), Sabiedrisko attiecību speciāliste (redaktore) Dagnija Dudarjonoka (tālr. 28362243, e-pasts: dagnija.dudarjonoka@preili.lv).

Informāciju sagatavojusi: Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa