No 13. līdz 15. oktobrim Latvijā un citviet pasaulē notiks “Erasmus dienas 2022”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka no 13. līdz 15. oktobrim Eiropā un citviet pasaulē norisināsies “Erasmus dienas 2022” (#ErasmusDays2022). Šo dienu ietvaros interesenti aicināti piedalīties daudzveidīgās un daudzskaitlīgās klātienes un tiešsaistes aktivitātēs, tai skaitā 17 pasākumos Latvijā, lai uzzinātu par programmas “Erasmus+” iespējām, ieguvumiem un aktualitātēm.

“Erasmus dienas” tiek organizētas jau sesto gadu ar mērķi informēt ikvienu interesentu, tostarp jauniešus un jaunatnes jomā iesaistītos, par Eiropas vērtībām, programmas “Erasmus+” aktualitātēm, projektu iespējām, kā arī ietekmi vietējā, valsts un starptautiskā līmenī. Šogad papildu tam tiks atzīmēta “Erasmus+” 35. gadadiena, kā arī runāts par četrām programmas prioritātēm: iekļaušana un dažādība; digitālā transformācija; vides ilgtspējība un klimata pārmaiņu novēršana; līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Šobrīd #ErasmusDays virtuālajā kartē atrodami vairāk nekā 5000 pasākumu, kurus organizēs “Erasmus+” projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli visā Eiropā un citviet pasaulē. Latvijā kopumā norisināsies 17 pasākumi tādās pilsētās kā Rīgā, Dobelē, Saldū, Cēsīs, Limbažos, Daugavpilī un Līvānos.

Piektdien, 14. oktobrī, plkst. 17.00 kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” aicina ikvienu interesentu uz pasākumu “Erasmusdays: Durvis uz nākotni”. Tā laikā būs iespēja uzzināt par “Erasmus+” neformālās izglītības iespējām, sarunāties ar jauniešiem par viņu “Erasmus+” pieredzi, kā arī uzzināt par organizācijas “Erasmus+” projekta pieredzi Kiprā. Ieeja pasākumā bez maksas. Plašāka informācija pieejama organizācijas Facebook lapā.

Visus “Erasmus dienu” pasākumus aicinām skatīt interaktīvā kartē, kas pieejama tīmekļa vietnē www.erasmusdays.eu.

Pērn #ErasmusDays ietvaros kopumā norisinājās 5670 pasākumi 67 valstīs. #ErasmusDays ir Francijas “Erasmus+” aģentūras iniciatīva, kuru atbalsta Eiropas Komisija un kura notiek kopš 2017. gada. To laikā programmas “Erasmus+” projektu īstenotāji un citi eksperti dalās ar saviem panākumiem, pieredzi un ieguvumiem, ko sniegusi programma.

Par “Erasmus+” jaunatnes programmu

“Erasmus+” jaunatnes programmas jaunais periods ilgst no 2021.–2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam “Erasmus+:Jaunatne darbībā” posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Jaunatnes jomā ir iespējams īstenot projektus divās programmas pamatdarbībās – “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā” un “Partnerības sadarbībai”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmusplus.lv.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Informāciju sagatavoja:
Egija Ļuļēna
JSPA Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste
e-pasts: egija.lulena@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251