Nīcgalē atklāti grupu dzīvokļi un darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem

2022. gada 5. oktobrī Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā, Skolas ielā 15, deinstitucionalizācijas plāna ietvaros tika atklāti grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Šāda veida pakalpojumi, ar nelielu personāla atbalstu, sniedz iespēju cilvēkiem ar GRT uzsākt patstāvīgu dzīvi, attīstīt savas sadzīves un sociālās iemaņas, kā arī pilnveidot amata prasmes.

2015. gadā bijušā Nīcgales skolas ēka sāka piedzīvot pārmaiņas, pateicoties projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā” (Nr.9.3.1.1/19/I/037), ir izveidoti astoņi pielāgoti grupu dzīvokļi, kurus par savām jaunajām mājvietām varēs saukt 16 cilvēki. Ēka ir pielāgota tā, lai personas ar īpašām vajadzībām justos ērti un droši: nodrošinātas vides pieejamības un ugunsdrošības prasības, katram dzīvoklim izveidota atsevišķa virtuve un tualete, tāpat iemītniekiem ir pieejamas koplietošanas telpas – virtuve, atpūtas istaba, dušas un tualetes telpas. Tāpat ēkā ir ierīkotas specializētas darbnīcas, kurās apmeklētājiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes dažādās jomās – kokapstrādē, keramikā, šūšanā un filcēšanā.

Kā atzīmēja Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova: “Ir pienāci viens posms, kuram mums jāpasaka – “Jā!”, tas ir ilgs posms, sākot no 2015. gada, – deinstitucionalizācijas projekts. Tas ir ļoti atbildīgs projekts, jo mēs to veidojam īpašiem cilvēkiem.” Izveidotā infrastruktūra sniedz iespēju nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005).

Informāciju sagatavoja: Projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Greļevskis, t.: 654 40862, e-pasts: davis.grelevskis@lpr.gov.lv