Nevalstisko organizāciju pārstāvjus aicina piedalīties fokusgrupas diskusijā par tēmu “Darbs ar kopienām”

Nevalstisko organizāciju pārstāvjus aicina piedalīties fokusgrupas diskusijā par tēmu “Darbs ar kopienām”. Diskusija notiks attālināti, zoom platformā 10.februārī no pl. 16:00 – 17:30.

Fokusgrupas mērķis ir izzināt Jūsu kā darba ar kopienām praktiķa pieredzi un skatījumu par to, kā šobrīd notiek darbs ar kopienām Latvijā, kādi ir šķēršļi un labās prakses, kā arī skatījumu par nākotnes perspektīvām un to, kam un kā būtu jāveicina  un jāveido darbs ar kopienām pašvaldībās.

Fokusgrupu vadīs Ina Balgalve, Tukuma novada Sociālā dienesta vadītāja un Aiga RomāneMeiere, sociālā darbiniece, biedrības “Resiliences centrs” programmas DARI vadītāja, LU Sociālā darba baklaura programmas studiju direktore.

Ja piekrītat dalībai fokusgrupā, lūdzam darīt mums to zināmu līdz 7. februārim, sazinoties ar projekta vadītāju Agitu Pleiko, mob. 29449622 vai rakstot uz epastu:  sdkopiena@laukuforums.lv

Projekta ietvaros šobrīd tiek veikta arī nevalstisko organizāciju aptauja, kurā aicinām piedalīties arī Jūs: www.visidati.lv/aptauja/1819641186/

Fokusgrupas tiek veiktas projekta “Sociālais darbs kopienā” ietvaros, kas ir daļa no Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr.9.2.1.1/15/I/001). Projekts norisināsies no 12.2021 līdz 12.2023 un to īsteno biedrība Latvijas Lauku forums (laukuforums.lv/lv) un tās izveidotā ekspertu komanda. Projekta “Sociālais darbs kopienā”  mērķis ir izpētīt pasaules un arī Latvijas praksi kopienas sociālajā darbā un, ņemot vērā Latvijas situāciju un pasaules pieredzi, izveidot Latvijas sociālā darba kopienā teorētisko modeli un apmācību programmu sociālo darbinieku apmācībām par kopienas sociālo darbu. Latvijas sociālā darba kontekstā šis ir ļoti nozīmīgs projekts, jo pasākuma mērķis ir stiprināt sociālās jomas profesionāļu kapacitāti un izpratni par sociālo darbu ar kopienu kā efektīvu, mūsdienīgu sociālā darba praksi, kas palīdz risināt sociālās problēmas un stiprināt sadarbības un pašpalīdzības prasmes dažādās kopienu grupās.

 

LLF komanda

Sociālais darbs kopienās
Agita Pleiko,  projekta vadītāja 29449622