Nākotnes pilsētas spēlē diskutēja par jauniešu remigrācijas sekmēšanu

Jaunais gads ir īstais laiks jaunām idejām un pārmaiņām. 2021.gada 14. un 18.janvārī ZOOM platformā un Facebook tiešraidē norisinājās situācijas analīzes un ideju radīšanas Nākotnes pilsētas spēlē “PILSĒTA AR NĀKOTNI, ko organizēja Daugavpils 2027 – kandidāte titulam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” komanda: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”. Paredzēts, ka spēles rezultāti tiks izmantoti Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma izstrādē.
Kā būtu, ja pilsētas noturību raksturotu vietējā attīstība?”, sniedzot savu ieguldījumu pilsētas attīstības plānošanā. Šoreiz spēlē tika domāts par pilsētas noturību strauji mainīgā laikā: Ar kādiem izaicinājumiem pēdējos gados visbiežāk sastopamies, dzīvojot pilsētā? Kādus pakalpojumus, atbalstu vai pasākumus vajadzētu ieviest pilsētā, lai mēs – tās iedzīvotāji veiksmīgāk pielāgotos dažādām negaidītām pārmaiņām? Kā palīdzēt pilsētai, tās apkaimēm un mums pašiem pārvarēt grūtības, nepazaudēt pamatu un turpināt attīstīties strauji mainīgā laikā? Kāda rīcība palīdz kopienām un pilsētai atveseļoties no krīzes situācijām? Kādas iniciatīvas padarītu pilsētu noturīgāku strauji mainīgā pasaulē? Kas būtu jāievieš, lai pilsētu padarītu par vilinošu dzīvesvietu, lai veicinātu reemigrāciju un jauniešu atgriešanos?

Spēles norisē kā eksperti piedalījās un ar remigrācijas procesa aktualitātēm iepazīstināja Astrīda Leščinska, Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore. Eksperta padomus sniedza arī remigrante Santa Šmite, Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja, uzņēmēja – Million star hotel un Ezertūre īpašniece. Kā eksperte piedalījās arī Inese Vaivare, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore, Starptautiskā nacionālo platformu tīkla Forus padomes locekle, NVO un MK sadarbības memoranda padomes locekle, Vidzemes augstskolas docētāja.

A.Leščinskas prezentācija par remigrāciju Latgales plānošanas reģionā

Informācija par remigrāciju Latvijā

Ekspertu augstāko vērtējumu spēlē ieguva komanda “Radošā Laboratorija Latgalē” ar prezentāciju “Latgales gidu akadēmija, piezvani daugavpilietim!!!”, bet spēles skatītāju simpātiju ieguva komanda “Pārspēsim šodienu” ar prezentāciju “Kaimiņš kaimiņam draugs”!

Nākotnes pilsētas spēle ir satikšanās vieta dažāda vecuma, interešu un profesiju pārstāvjiem. Tiek aicināti interesenti no privātā sektora un sociālās uzņēmējdarbības, izglītības un zinātnes jomas, radošo industriju un NVO pārstāvjus, jauniešus, senjorus un vienkārši aktīvus iedzīvotājus, kuriem rūp pilsētas nākotne. Sadarbojoties komandās, dalībniekiem bija iespēja izstrādāt praktiskus risinājumus pilsētas noturīgai attīstībai, saņemt noderīgus padomus no ekspertiem, prezentēt savus risinājumus un, cerams, ka turpināt to ieviešanu.
📧 Papildu informācija par spēles norisi: Vita Viļevko, Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, tel.20613225 vita.vilevko@daugavpils.lv.