Medijpratība Latgales pagalmos kopā ar EP deputāti Daci Melbārdi

Lai veidotu plašāku Latgales iedzīvotāju, īpaši jauniešu, pedagogu un mazākumtautību izpratni par medijpratību, paplašināt zināšanas, prasmes un kompetences, “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldi 2022. gada 7. decembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpils) pl. 17.00 rīko izglītojošu pasākumu “Medijpratība Latgales pagalmos” kopā ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi.

“Latvija ir ļoti daudz darījusi medijpratības jomā un varam ar savu pozitīvo praksi dalīties ar citām Eiropas Savienības valstīm. Vienlaikus, tā kā visas vecuma grupas arvien vairāk izmanto digitālos rīkus, mums jāturpina bagātināt savas zināšanas, lai esam droši dalībnieki informācijas laukā. Īpaši aktuāli tas ir patlaban, ja vienlaicīgi ar Covid-19 pandēmiju un Ukrainas militāro konfliktu līdz mums ir atplūdis arī milzīgs melīgas un maldinošas informācijas vilnis, ko dēvē par “infodēmiju”,”  saka Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

D. Melbārde uzsver, ka Eiropas Parlamentā nodibinātajā īpašajā komitejā attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību velta visas sabiedrības iesaistei cīņā pret dezinformāciju un hibrīddraudiem. Viens no veidiem kā stiprināt sabiedrības noturību, ir spēcināt medijpratību un digitālās prasmes visās vecuma grupās, un šajā darbā nozīmīgs sadarbības partneris ir bibliotēkas.

Ja Tu vēlies uzzināt kā labāk orientēties informācijas pārbagātībā, paplašināt zināšanas par Eiropas institūciju darbību, apspriestu Latvijas un Eiropas izaicinājumus u.c. aktuālus tematus, aicinām to darīt kopā 7. decembrī!

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem, kas kopš 2022.gada 1. maija darbojas Latgales plānošanas reģiona paspārnē,  var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale.

Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv