MEDIA LAB > TikTok. Kā darbojas TikTok algoritmi un kā attīstīt savas pratības par TikTok platformu?

Pagājušajā gadā bija aptuveni 4 miljardi interneta lietotāju, un no šiem lietotājiem, aptuveni 3 miljardi izmantoja sociālos medijus. 2021. gada septembrī TikTok ziņoja, ka mēnesī ir sasnieguši 1 miljardu aktīvo lietotāju visā pasaulē.  Šis ir galvenais iemesls, kāpēc algoritmiem ir tik liela nozīme sociālo mediju kontu un satura atbilstības un izvietojuma noteikšanā.

24. martā, aicinām uz pratības darbnīcu Media Lab > TikTok, kur noskaidrosim, kas ir algoritmi, kā tie darbojas, kā arī, kā tie ir attiecināmi uz sociālajiem medijiem un kā tie ietekmē tavu ikdienu un pieredzi, izmantojot tieši TikTok platformu.

Domnīcu vadīs:

> Guna Spurava / medijpratības pētniece no Tamperes Universitātes, Somija

> Marta Aleidzāne / mediju eksperte un jauniešu trenere kustībā “Medijpratējs”, Latvija

Pasākums notiks 24.martā plkst. 15.00-17.30, ASV Informācijas Centrā (Rīgas ielā 22, ieeja no Saules ielas)

Vietu skaits ir ierobežots, darbnīcā varēs piedālīties tikai 24 dalībnieki. Aicinām jauniešus, mediju darbiniekus un jaunus komunikācijas speciālistus. Pasākums notiks latviešu valodā. Dalība bez maksas.

Reģistrācija (atvērta līdz 22. martam): ej.uz/mlbtiktok

Facebook pasākums: fb.me/e/51FTYMYmm

Pasākumu rīko: New East, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā

Atbalsta: Daugavpils 2027, Latgales Centrālā Bibliotēka, ASV Informācijas Centrs Daugavpilī

Pasākums norisināsies “zaļajā režīmā”, lai to apmeklētu, būs jāuzrāda derīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

 

Informācija krievu valodā:

MEDIA LAB > TikTok

Как работают алгоритмы TikTok и как развивать свою грамотность в интернете?

В прошлом году насчитывалось около 4 миллиардов пользователей интернета, и из них около 3 миллиардов пользовались социальными сетями. В сентябре 2021 года TikTok сообщил о достижении 1 миллиарда ежемесячных активных пользователей по всему миру.  Это основная причина, по которой алгоритмы играют такую важную роль в определении релевантности и размещения аккаунтов и контента в социальных сетях.

24 марта мы приглашаем вас на практический семинар Media Lab > TikTok, где мы выясним, что такое алгоритмы, как они работают, как они применяются в социальных медиа и как они влияют на вашу повседневную жизнь и опыт использования платформы TikTok.

Лекторы:

> Гуна Спурава / исследователь медиаграмотности из Университета Тампере, Финляндия

> Марта Алейдзане / медиа-эксперт и молодежный тренер в Medijpratējs, Латвия

Мероприятие состоится 24 марта, 15:00-17:30, в Информационном центре США (ул.Ригас 22, вход с ул.Саулес).

Количество мест ограничено, в программе смогут принять участие только 24 человека.

Приглашаются молодые люди, специалисты в области СМИ и молодые журналисты. Мероприятие будет проходить на латышском языке. Участие бесплатное.

Регистрация (открыта до 22 марта): ej.uz/mlbtiktok

Facebook мероприятие: fb.me/e/51FTYMYmm

Организаторы: New East, Бюро Совета министров Северных стран в Латвии

Партнеры: Daugavpils 2027, Латгальская центральная библиотека, Информационный центр США в Даугавпилсе

Мероприятие будет проходить в “зеленом режиме”, для участия в нем необходимо предъявить действующий сертификат, а также удостоверение личности.