LLU Malnavas koledžā atklāta Lopkopības laboratorija

Lai motivētu jauniešus lielāku vērību pievērst tieši ar lauksaimniecību saistītām profesijām un modernizētu mācību vidi, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžā nupat renovētas telpas un iegādātas jaunākās tehnoloģijas lopkopības laboratorijai.

Iecerēts, ka jaunizveidotajā laboratorijā zināšanas apgūs ne tikai koledžas audzēkņi, bet notiks arī dažādi tālākizglītības un mūžizglītības kursi pieaugušajiem.