LPRAP priekšsēdētājs S.Maksimovs tiekas ar Finanšu ministru J.Reiru

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) un Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, lai pārrunātu šī brīža ekonomisko situāciju Latgales reģionā, darba vizītē tikās ar Finanšu ministru Jāni Reiru.

Tikšanās laikā tika diskutēts par ģeopolitisko notikumu ietekmi uz Latgales pašvaldību darbu, īpaši šobrīd pašvaldībās ieviešamo projektu īstenošanas gaitu. Kā ministru informēja S.Maksimovs: “Latgales plānošanas reģiona pašvaldības aktīvi īsteno projektus un veic būvniecības darbus objektos, kuru plānošana un būvdarbu iepirkšana ir notikusi pirms COVID 19 pandēmijas krīzes, kā arī ģeopolitiskiem notikumiem pasaulē, kuru rezultātā Eiropas Savienība ir ieviesusi pastiprinātas sankcijas attiecībā un Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku. Tas turpina veicināt cenu pieaugumu gan būvmateriāliem, gan degvielai, tāpēc vislielākās raizes rada tie projekti, kuru ietvaros noris būvdarbi.” Šī jautājuma atrisināšanai tika pārrunāti iespējamie risinājumi un atbalsta mehānismi, lai šo pašvaldību projektu turpmākā īstenošana un virzība būtu veiksmīga un tiktu sasniegti tajos uzstādītie mērķi un uzdevumi.

Tāpat tika diskutēts par nepieciešamo atbalstu informatīvās telpas, drošības stiprināšanas nepieciešamību reģionā u.c. aktuāliem jutājumiem.

Informāciju sagatavoja: LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv