MAF tematisko kategoriju un reģionālo mediju projektu īstenošanai apstiprina 78 pieteikumus 2.1 milj. EUR vērtībā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis konkursu rezultātus Mediju atbalsta fonda (MAF) programmās tematisko kategoriju un reģionālo mediju projektu īstenošanai. No Kultūras ministrijas piešķirtajiem budžeta līdzekļiem apstiprināti 78 projektu pieteikumi 2,1 milj. EUR vērtībā, atbalstot medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanā. Savukārt konkursa rezultāti lielākajā no MAF programmām “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā” tiks paziņoti jūnija sākumā.

Programmā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās” varēja iesniegt projektus sešās kategorijās: “Diasporas mediji”, “Personas ar invaliditāti”, “Mediju kritika”, “Ziņu satura veidošana (tostarp pētnieciskā un analītiskā žurnālistika)”, “Bezmaksas televīzijas apraides programmas” un “Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās”.

Konkursā konkurence bijusi sīva – ja pērn tematisko kategoriju programmā saņemti 26 projektu pieteikumi, tad šogad, palielinoties kategoriju skaitam, kā arī tam, ka uz atbalstu varēja pieteikties arī reģionālie mediji, būtiski pieaudzis saņemto pieteikumu skaits – 69 projekti par pieprasīto programmas finansējuma summu 2 125 231,73 EUR. Apstiprināti tika 26 jeb 37% no visiem saņemtajiem projektu pieteikumiem par kopējo finansējumu 787 245 EUR, no tiem septiņi – reģionālo mediju iesniegti. Tostarp kategorijā “Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās” atbalstīti visi projektu pieteikumi, kas kvalificējušies finansējuma saņemšanai, tā veicinot pilsonisko līdzdalību un nodrošinot iespēju veikt informētu izvēli 14.Saeimas vēlēšanās. Savukārt citās kategorijās konkurences rezultātā nepietiekama finansējuma dēļ nācies noraidīt arī kvalitatīvi sagatavotus projektus, kas saņēmuši mazāk punktu.

Programmā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” projektus bija iespējams pieteikt divās kategorijās: “Sabiedriski nozīmīgs saturs” un “Latgales reģions”. Konkursā tika iesniegti 56 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto programmas finansējuma summu 2 007 105,65. Tika atbalstīti 52 jeb 93% no visiem projektu pieteikumiem, kas saņēma nolikumā noteikto minimāli nepieciešamo punktu skaitu un atbilda vērtēšanas kritērijiem, finansējumu proporcionāli sadalot starp visiem projektu pieteikumiem. Kopā apstiprināti projekti 1 359 590 EUR vērtībā, no tiem 214 850,59 EUR finansējums piešķirts kategorijā “Latgales reģions”, tā nodrošinot reģiona iedzīvotājiem kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu politikas, ekonomikas vai kultūras notikumu atainojumu un padziļinātu procesu skaidrojumu.

“Esmu gandarīts, ka mediju atbalsta fondā šogad pieejams vēsturiski lielākais atbalsts Latvijas informatīvās telpas bagātināšanai un kvalitatīva, sabiedrībai nozīmīga satura izstrādei – plašsaziņas līdzekļu atbalstam 2022. gadā MAF ietvaros paredzētas 4 atbalsta programmas 4 524 505 eiro vērtībā, kas ir par 3,7 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā ārpolitikas notikumu un tradicionālo mediju transformācijas procesa kontekstu,” akcentē kultūras ministrs, SIF padomes priekšsēdētājs Nauris Puntulis.

“Spēcīgi mediji demokrātiskā valsts sistēmā nodrošina satura un viedokļu daudzveidību, atspoguļojot svarīgus notikumus Latvijā un citviet pasaulē. Lai stiprinātu un iespējotu medijus kvalitatīva un nekomercionāla satura veidošanā, nepieciešams arī valsts finansējums. Redzam, ka konkurence MAF programmās joprojām ir saglabājusies, kas norāda, ka ir pieprasījums. Diemžēl konkurences dēļ arī tematiskajās kategorijās nav iespējams atbalstīt visus pieteikumus, tāpēc finansējuma ietvaros atbalstīti projekti ar gandrīz maksimālajiem punktiem. Vienlaikus kā pozitīvo vēlos uzsvērt reģionālo mediju spēju konkurēt arī nacionālo konkursu mērogā – aptuveni ceturtā daļa no apstiprinātajiem projektiem tematiskajās kategorijās ir tieši reģionālo mediju,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem vērtēja konkursa komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas programmas, pa vienam pārstāvim no Latvijas Mediju ētikas padomes un Baltijas Mediju izcilības centra, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes. Vērtēšanas komisijas darbu vadīja SIF pārstāvis, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās. Komisijas darbā piedalījās arī novērotāji.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi“.

Sabiedrības integrācijas fonds ir lielākais saliedētības politikas īstenotājs Latvijā un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.