Ludzas novadā turpinās projektu iesniegumu pieņemšana uzņēmējdarbības attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Ludzas rajona partnerība līdz 30.04.2022. turpina pieņemt projektu iesniegumus uzņēmējdarbības attīstībā un Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā

Pilns sludinājuma paziņojums ar rīcību aprakstu, projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām un vērtēšanas kritērijiem skatāms šeit…

 • Rīcību plāns skatāms šeit…
 • Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem (kalkulators):
  Aktivitāte 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
  R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
  Šeit: tinyurl.com/ywhesprx
  Aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
  R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
  Šeit: tinyurl.com/de365jre
 • Kārtas informācija LAD mājas lapā šeit tinyurl.com/vp6a2zmp
 • Projekta iesnieguma veidlapa un iesniegšana eps.lad.gov.lv, lai kļūtu par lietotāju www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
 • MK noteikumi, rokasgrāmatas, cita saistošā informācija tinyurl.com/yt6b9hcm