LPR uzņēmējdarbības veicināšanas speciālisti tiekas ar Rēzeknes uzņēmējiem

2022.gada 3. martā Rēzeknes uzņēmēju biedrība (REUB) sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru organizēja Latgales plānošanas reģiona (LPR) pārstāvju tikšanos ar Rēzeknes uzņēmējiem, lai sniegtu informāciju par paveikto, uzņēmēju atbalsta pasākumiem 2022.gadā, kā arī diskutētu par uzņēmējiem aktuālām tēmām.

REUB pārstāvji interesentus uzņēma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās, tādā veidā sekmējot arī potenciālo jauno uzņēmēju – studentu interesi par uzņēmējdarbības aktualitātēm reģionā.

Tikšanās ievada daļā Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins sniedza kopēju ieskatu tajās LPR darbības jomās, kurās reģions piedalās atbalsta sniegšanā uzņēmējiem. Savukārt EEZ grantu finansētā projekta “Latgale biznesam/UAP Latgale” vadītāja Sarmīte Teivāne sniedza prezentāciju par projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” plānotajām aktivitātēm: semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, biznesa ideju konkursi, pasākumi jauniešiem, kā arī prezentēja Latgales pārstāvniecības Rīgā piedāvājumu reģiona uzņēmējiem. Īpašu interesi izraisīja stāsts par bērnu, jauniešu interešu izglītības programmu uzņēmējdarbības jomā, ko projekta ietvaros plānots izstrādāt un aprobēt reģiona pašvaldībās.

Tikšanās turpinājumā LPR grantu programmas “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” koordinatore Elīna Ģipsle prezentēja konkursa pirmās kārtas rezultātus un informēja par programmas ieviešanas nākamajiem posmiem. REUB pārstāvji dalījās arī ar savu pieredzi un redzējumu par Latgales reģiona uzņēmējiem nepieciešamo atbalsta programmu nosacījumiem, un interesējošiem pasākumiem.

Savukārt semināra noslēgumā par Latgales speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) šī brīža izaicinājumiem informēja Vladislavs Stankevičs, LSEZ pārvaldnieka vietnieks.

Paldies Rēzeknes uzņēmēju biedrības pārstāvjiem par aktuāliem jautājumiem un komentāriem  diskusijas laikā, kā arī par interesantiem priekšlikumiem!

Informāciju sagatavoja Latgales uzņēmējdarbības centrs, e-pasts: luc@lpr.gov.lv, tālr. 65423801.