LPR un Latgales SEZ Latvijas uzņēmēju delegācijas sastāvā pavadīja Valsts prezidentu Egilu Levitu vizītē uz Izraēlu

No 28. līdz 30. novembrim valsts vizītē uz Izraēlu Valsts prezidentu Egilu Levitu pavadīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā uzņēmēju delegācija 55 cilvēku sastāvā. Pirmo reizi delegācijas sastāvā bija iespēja piedalīties arī Latgales plānošanas reģiona un Latgales speciālās ekonomiskās zonas vadības pārstāvjiem.

Valsts vizītes ietvaros uzņēmēji apmeklēja dažādas nozaru asociācijas, tikās ar līdzšinējiem un potenciālajiem biznesa partneriem, kā arī piedalījās Izraēlas un Latvijas biznesa forumā. Vizītes laikā oficiāli tika atklāta arī LIAA pārstāvniecību Izraēlā, kā arī Nācaretē atklāta un iesvētīta Aglonas Dievmātes svētbildes mozaīka.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone: “Attīstīts eksports un starptautiskā sadarbība ir plaukstošas ekonomikas pamatā. Latvijai un Izraēlai, neskatoties uz attālumu abu valstu starpā, ir daudz kopīgā gan vēsturiskās pieredzes ziņā, gan iedzīvotāju raksturā. Radošums, inovatīva pieeja un mentālā izturība vieno gan Latvijas, gan Izraēlas iedzīvotājus. Tas ir lielisks pamats sadarbības pilnveidei. Vizītes mērķis ir atvest uz Latviju jaunu sadarbības partneru kontaktus mūsu uzņēmējiem un investīciju iespējas valstij.”

Vizītes pirmajā dienā, 28. novembrī, LPR administrācijas vadītāja un Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina – Tabūne viesojās Izraēlas “Silīcija ielejā”, savukārt Latgales SEZ pārvaldnieces vietnieks Vladislavs Stankevičs apmeklēja Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūtu (“EIT Hub Israel”), “Start Up Nation Central” un Izraēlas ražotāju asociāciju.

Savukārt 29. novembrī tika aizvadīts Latvijas un Izraēlas biznesa forums, kuru atklāja Valsts prezidents Egils Levits un Izraēlas Tūrisma ministrs Yoel Razvozov. I.Maļina- Tabūne un Vladislavs Stankevičs pēc foruma piedalījās arī LIAA organizētajās B2B uzņēmēju tikšanās, kas sniedz iespēju prezentēt Latgales reģiona un Latgales SEZ piedāvātās iespējas un priekšrocības ārvalstu investoriem.

Atklājot forumu, Valsts prezidents uzsvēra Latvijas ekonomikas sasniegumus, akcentējot virzību uz augsto tehnoloģiju nozaru attīstību, kā arī uzsvēra, ka jaunā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Izraēlā sekmēs ciešāku biznesa kontaktu veidošanu starp abām valstīm. Īpaši Valsts prezidents izcēla Rīgas kā Latvijas galvaspilsētas esošās iespējas IKT un biotehnoloģiju jomā.

“Biznesa forums mums deva pārliecību, ka varam būt interesanti Izraēlai, kurā savus pētniecības un attīstības centrus izveidojušas 470 tehnoloģiju korporācijas un savus klientus meklē 400 riska kapitāla fondi. Ne velti tieši no Izraēlas nāk 8% visu pasaules “vienradžu” jeb jaunuzņēmumu, kuri sasnieguši miljarda dolāru vērtību. Izraēlai mēs varam būt interesanti ar pieeju ES tirgum, uz kurieni viņi jau šobrīd eksportē 35% produkcijas. Ne mazāk nozīmīga ir pieeja ES fondu finansējumam un biznesa uzturēšanas izmaksām, kur Latvijai ir konkurētspējas priekšrocības”.

 

Biznesa forumā tika diskutēts par biomedicīnas sektora attīstību un Valsts prezidenta klātbūtnē tika parakstīti vairāki sadarbības memorandi starp Latvijas un Izraēlas medicīnas, izglītības, pētniecības centriem: Latvijas Universitāti (LU) un Telavivas Suraski medicīnas centru, LU un Shaare Zedek medicīnas centru, Rīgas Stradiņa universitāti un Šebas medicīnas centru Telavivā, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un Šneidera slimnīcu Izraēlā.

Izraēlas ražotāju asociācijas Ārējās tirdzniecības un starptautisko attiecību nodaļas vadītājs Dans Katarivass atzina, ka forumā uzzinājis daudz jauna par Latviju un saskata sadarbības iespējas gan biotehnoloģiju, gan citās jomās. “Izraēlā 90% ir eksports un tikai 10% vietējais tirgus, bet mēs varam vēl labāk. Daudzas valstis vēlas piesaistīt Izraēlas investīcijas, tomēr, lai tas notiktu, ir jābūt abpusēji izdevīgiem nosacījumiem. Tas, ko Latvija prezentēja, bija interesanti un mēs esam gatavi turpmākām sarunām. Izraēlā ļoti trūkst cilvēkresursu un kapacitātes. Tāpat mēs esam ļoti dārga valsts, tādēļ mums ir interesanti piesaistīt ārpakalpojumus. Mums noteikti ir interese par Eiropas tirgu un redzam, ka Latvijā ir izveidojusies tehnoloģiju ekosistēma, kurā varam iekļauties ar saviem projektiem,” tā D.Katarivass, piebilstot, ka šobrīd Rīgu un Telavivu savieno tikai divi tiešie avioreisi nedēļā, kas būtu labojams, lai nostiprinātu ciešākas saites uzņēmējdarbībā.

Tuvo Austrumu reģionā būtiska loma ir tiešajiem biznesa kontaktiem, tādēļ Latvijas uzņēmumi, kuri apsver ieiešanu Izraēlas tirgū, plāno šeit meklēt partnerus vai izveidot pārstāvniecību. SIA “Solavi” jau vismaz četrus gadus strādā Tuvo Austrumu tirgū, aptverot Apvienotos Arābu Emirātus (AAE), Kataru un Omānu. Uzņēmuma vadītājs Ints Bērziņš, salīdzinot šo tirgu ar Izraēlu, norāda, ka Izraēla ir eiropeiskāka, bet arvien tiešo kontaktu loma ir ļoti nozīmīga. “Izraēlā tieši tāpat kā AAE klients nepirks tikai tāpēc, ka vari piedāvāt konkurētspējīgāku cenu vai citas priekšrocības. Ir jāizveido personīgais kontakts”.

Uzrunājot biznesa foruma dalībniekus Latvijas Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētāju Zlata Elksniņa-Zaščirinska uzsvēra, ka Latvija ir atvērta investīcijām no Izraēlas un kopumā investori Latvijā jūtas labi. “Tikai 10% no Latvijā strādājošajiem investoriem pēdējo ekonomisko satricinājumu rezultātā ir mainījuši savus plānus. Mēs esam valsts ar labu cilvēkresursu bāzi,” tā Z. Elksniņa-Zaščirinska.

Latviju forumā pārstāvēja vairāk nekā 50 uzņēmēju no IT, medicīnas, izglītības, ražošanas, loģistikas un citām jomām.

“Izraēlu pasaulē atpazīst kā jaunuzņēmumu nāciju. Viņiem ir sava “Silīcija ieleja”, kas ir viens no pasaulē nozīmīgākajiem progresīvo tehnoloģiju centriem. Te ir pārstāvētas lielākā daļa pasaules vadošo tehnoloģiju kompāniju, kuras pārpērk perspektīvākos jaunuzņēmumus. Tirgus ir pārsātināts, tādēļ redzam iespēju veiksmīgai partnerībai gan investīciju piesaistē, gan sadarbībai starp zinātniskajām institūcijām,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Īss video ieskats Biznesa forumā pieejams ŠEIT.

Prezidenta vizītes laikā oficiāli tiks atklāta arī LIAA pārstāvniecība Izraēlā. Pārstāvniecību vadīs Irina Rubinčika, kura uzkrājusi nozīmīgu pieredzi, strādājot ASV vēstniecībā Rīgā, vadot starpvalstu militārās sadarbības projektus starp Latviju un ASV, kā arī konsultējot Latvijas uzņēmējus par ieiešanu Izraēlas tirgū. “Galvenā prioritāte, vadot pārstāvniecību, būs stiprināt Latvijas un Izraēlas uzņēmēju saiknes, attīstot kopīgus investīciju, eksporta un pētniecības projektus,” tā I.Rubinčika, piebilstot, ka vislielāko sadarbības potenciālu saskata tehnoloģiju pārnesē tādās jomās kā biotehnoloģijas, medicīna un finanšu tehnoloģijas.

2021. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Izraēlu bija 79,4 miljoni eiro, bet kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Izraēlu bija 54,5 miljoni eiro. 2022. gada trīs ceturkšņos Latvijas preču eksports uz Izraēlu bija 60 miljoni eiro, kas palielinājies par 74%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Nozīmīgākas eksporta preces ir koksne (29%) un tās izstrādājumi, pārtika (15%), kā arī optiskās ierīces un aparāti (13%). Savukārt pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Izraēla ierindojas 21. vietā ar kopējo investīciju apjomu 39,9 miljoni eiro un 275 aktīviem uzņēmumiem.

Konteksts:

Septembra beigās LIAA aicināja Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā Valsts prezidenta Egila Levita kunga un Andras Levites kundzes Valsts vizītē Izraēlā. Uzņēmēju programma tika veidota sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Latvijas Republikas vēstniecību Izraēlā un Izraēlas partner-organizācijām. Vizītes dalībnieki tika izvēlēti konkursa atlases veidā.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija par pieteikšanos tirdzniecības misijām pieejama LIAA atbalsta programmu sadaļā.

Raksta sagatavošanā izmantoti materiāli no LIAA

Foto: Latgales plānošanas reģions un LIAA