LPR pateicās par ilggadējo un ciešo sadarbībību bijušajam VP Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam J. Pastaram

Š.g. 3. oktobrī Latgales plānošanas reģiona (turpmāk LPR) Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne īpašā pasākumā pateicās nu jau bijušajam Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam pulkvedim Jurim Pastaram par ilggadējo un veiksmīgo sadarbību, realizējot kopīgus pasākumus un projektus, stiprinot Latgales reģiona drošību un attīstību. 

“Mums ir patiess prieks, ka 12 gadu laikā Latgales plānošanas reģions ir izveidojis ciešu un profesionālu sadarbību ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi, risinot daudzus reģionālās nozīmēs jautājumus. Vēl lielāks prieks par to, ka par priekšzīmīgu dienesta pienākumu pildīšanu un augstiem darba rezultātiem mūsu reģiona amatpersonas tiek nozīmētas pildīt pienākumus, kas prasa vēl augstāku atbildību”, savā runā min LPR attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Savukārt LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne uzsver patriotismu, augsto atbildības sajūtu un cilvēcisko attieksmi pret sadarbības partneriem, kā arī novēl jaunajam VP Latgales reģiona policijas priekšniekam pulkvežleitnantam Gundaram Tropam panākumus, stājoties jaunā amatā:“ Mēs esam pateicīgi VP Latgales reģiona nu jau bijušajam priekšniekam Jurim Pastaram, kurš ir devis nozīmīgu ieguldījumu Latgalei, kā arī novēlam izturību, spēku un darba prieku turpmākajā profesionālajā karjerā. Ceram uz turpmāko veiksmīgo sadarbību ar VP Latgales reģiona jauno priekšnieku Gundaru Tropu. Lai stipra izturība, veiksme un gandarījums par paveikto”.

Konteksts: No 2022. gada 1. oktobra Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Pastars veic Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieka, Sadarbības un attīstības biroja priekšnieka amata pienākumus.