LPR pārstāvji vienojas par aktīvāku sadarbību Valsts zemes dienesta pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā Latgalē

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPR AP) priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un LPR Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne tikās ar Valsts zemes dienesta vadību –  ģenerāldirektori Vitu Narnicku un vadītājas vietnieku reģistru ilgtspējas jautājumos Oskaru Gabrusenoku, lai pārrunātu Valsts zemes dienesta sniegto pakalpojumu pieejamību un turpmākās attīstības perspektīvas Latgales reģionā.

Viesojoties Latgales pārstāvniecības telpās Rīgā, Valsts zemes dienesta vadības pārstāvji informēja, ka šobrīd ir uzsākts aktīvs darbs, lai dienesta pakalpojumi kļūtu kvalitatīvāki un vieglāk pieejami ne tikai fiziskām un juridiskām personām, bet arī pašvaldībām.

Kā norādīja Vita Narnicka – šobrīd no 610 Valsts zemes dienesta darbiniekiem 120 ir nodarbināti tieši Latgales reģionā, uzsverot faktu, ka telefoniskās konsultācijas par Valsts zemes dienesta pakalpojumiem veic zvanu centrs, kura funkcija šobrīd pilnībā ir decentralizēta un to nodrošina tikai zemes dienesta Latgales reģiona darbinieki.

 

Tikšanās laikā LPRAP priekšsēdētājs S.Maksimovs un LPR Administrācijas vadītāja I.Maļina-Tabūne aktualizēja jautājumu par pašvaldībās esošo lielo īpašumu skaitu, kuriem nav sakārtota juridiskā piederība, kas aizvien vairāk kļūst par nopietnu šķērsli uzņēmēju un investoru piesaistei Latgales reģiona pašvaldībās. Apliecinot Valsts zemes dienesta ieinteresētību šī jautājuma risināšanā, V.Narnicka atzīmēja, ka viens no zemes dienesta prioritāri risināmajiem jautājumiem tieši šobrīd ir saistīts ar birokrātisko procesu atvieglošanu pašvaldībās esošo ēku juridiskās piederības jomā. Tiek plānots, ka jaunie, saskaņošanas procesā esošie noteikumi saprātīgā termiņā ļaus ēku īpašniekiem vienkāršāk pieteikties saviem Valsts zemes dienestā nereģistrētajiem īpašumiem un līdz ar to arī pašvaldības atvieglotā kārtībā varēs pieteikties īpašumu reģistrēšanai un īpašumtiesību sakārtošanai. Tuvākajā laikā šos noteikumus izskatīšanai valdībā virzīs Tieslietu ministrija.

Tikšanās noslēgumā Valsts zemes dienesta pārstāvji piebilda, ka, saistībā ar dienesta darbības sfēru paplašināšanu, kā arī efektīvu darba uzdevumu un funkciju nodrošināšanu, drīzumā būs papildus nepieciešami kvalificēti speciālisti tieši Latgales reģionā. Abu pušu pārstāvji vienojās par aktīvāku savstarpēju informācijas apmaiņu un izplatīšanu, kā arī LPR apņēmās sniegt nepieciešamo informatīvo atbalstu profesionālu potenciālo darbinieku piesaistē.

 

Papildus informācija:
Latgales plānošanas reģions,
Tālr. +371 29957750
e-pasts: latgale@lpr.gov.lv