LPR pārstāvji piedalījas LIAA organizētajā Latgales reģiona seminārā investoru piesaistei

22. novembrī Rēzeknes biznesa inkubatorā notika Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētais Latgales reģiona seminārs investoru piesaistei. Seminārā piedalījas Ārvalstu investoru padome Latvijā (ĀIPL); Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM); Latvijas Pašvaldību savienība (LPS); Latgales Plānošanas reģions (LPR) pārstāvji.
Ikviens investora veiksmes stāsts “piezemējas” kādā no Latvijas pašvaldībām, tomēr, lai tas notiktu, tiek iesaistītas arī citas institūcijas. Semināra laikā pašvaldību pārstāvji iepazinās ar investīciju piesaistes jautājumiem un ar to saistītām tēmām no dažādu institūciju skata punktiem, lai iegūtu pēc iespējas plašāku izpratni.
Tika atsvaidzinātas un nostiprinātas zināšanas par uzņēmējdarbības nozīmi un nosacījumiem teritoriju attīstības plānošanā. Lai atvieglotu investoru piesaisti, semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar valsts institūciju sniegtajām atbalsta un sadarbības iespējām, kā arī ar jaunākajām aktualitātēm.
Atgriezeniskā saite ir svarīgs izaugsmes elements, ko savā prezentācijā izmantoja Ārvalstu investoru padomes Latvijā Zaļās ekonomikas attīstības darba grupas vadītāja Dace Cīrule, daloties ar ĀIPL biedru pieredzes stāstiem un no tiem izrietošajām mācībām.
Lai pēc iespējas pietuvotos realitātei, savā pieredzē sadarbībā ar pašvaldībām dalījas arī investors. Savukārt semināra noslēgumā tika inscenētas investora pārrunas ar pašvaldību darbiniekiem, risinot dažādus ar uzņēmējdarbības vidi saistītus jautājumus un diskusijās iesaistīja visus klātesošos.