LPR pārstāvji diskutē ar jauniešiem par motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību!

Jaunieši ir viena no svarīgākajām EEZ grantu projekta “UAP Latgale”* mērķa grupām, kurai Latgales plānošanas reģions pievērš īpašu uzmanību, paredzot dažādas aktivitātes, kas sekmē jauniešu motivēšanu integrēties darba tirgū un spert soļus savas uzņēmējdarbības uzsākšanā.
2022.gada 13. aprīlī, projekta UAP Latgale vecākā uzņēmējdarbības speciāliste Ieva Johansson tikās ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēniem, lai diskutētu par motivāciju pilnveidot sevi un attīstīt uzņēmējdarbības prasmes. Tikšanās laikā tika analizēti tie faktori, kas ietekmē iekšējo motivāciju uzņemties, rīkoties un pašiem vadīt un radīt uzņēmumus.

 

Pasākuma laikā Ieva Johansson informēja arī par iespējām, ko jauniešiem sniedz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītais projekts ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales Plānošanas reģionā” (akronīms UAP Latgale) – projekta ietvaros jau šobrīd norisinās biznesa ideju konkurss, tuvākajā laikā jauniešu mentoringa pasākumi iekļaus arī tematiskos uzņēmējdarbības motivācijas pasākumus un nometnes, kuru laikā, piesaistot pieredzējušus mentorus, jauniešiem būs iespēja attīstīt komunikācijas un iniciatīvas prasmes, iegūt zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tāpat, kā jau minēts iepriekš – nodarbinātības veicināšanas un konkurētspējas palielināšanas nolūkā plānots izstrādāt un ieviest reģionam specifisku risinājumu – interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā.

Tiek paredzēts, ka pasākumu kopums uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vides dinamiku Latgales reģiona ekonomikā.

Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta UAP Latgale ietvaros paredzētajām aktivitātēm mājas lapā www.lpr.gov.lv, sociālo tīklu lapās www.facebook.com/UAPLatgale, www.tiktok.com/@latgalebiznesam  vai www.instagram.com/latgale_biznesam/.

*Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītais projekts ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 29957750