LPR izsludina pieteikšanos programmas “Es – uzņēmējs!” aprobācijas apmācībām

Lai veicinātu nodarbinātību un palielinātu Latgales konkurētspēju, Latgales plānošanas reģions (LPR) izstrādā specifisku risinājumu – jaunas interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. Kopš šī gada marta LPR īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas grantu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” aktivitātes ietvaros tiek izstrādātas 4 atsevišķas, savstarpēji papildinošas interešu izglītības programmas. Tās paredzētas dažādiem vecumposmiem  – pirmsskolas vecuma bērniem, 1.- 4. klases vecuma bērniem, 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem.
Programmas izstrādes ietvaros LPR izsludina izglītotāju pieteikšanos interešu izglītības programmas “ES – UZŅĒMĒJS!” aprobācijas apmācību nodarbībām. 

Līdz 2022.gada 25. septembrim izglītotājiem ir iespēja pieteikties programmas aprobācijas apmācībām, kas tiks īstenotas periodā no 2022.gada oktobra līdz decembrim. Kopumā apmācības paredz 16 stundas (gan klātienē, gan attālināti).

Pieteikšanās links atrodams šeit: ej.uz/ESuznemejs2022

Pirmā apmācību ievadnodarbība ir paredzēta 17.oktobrī Daugavpilī un Rēzeknē (pēc izvēles). Laiks un ilgums tiks precizēts.

Izglītotājiem, kuri būs piedalījušies aprobācijā un iesnieguši nepieciešamos aprobācijas norises dokumentus, tiks izsniegta JA Latvia tālākizglītības kursu apliecība.

Detalizētāka informācija par programmu pieejama šeit un galerijā:

 

Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26164780.