LLU Malnavas koledža – VIENĀ SOLĪ AR LAIKU!

“LLU Malnavas koledža VIENĀ SOLĪ AR LAIKU!” – tāda devīze 29. augustā pulcēja LLU Malnavas koledžas attīstībā iesaistītās puses, sadarbības partnerus, jomu ekspertus un darbiniekus, lai dienas gaitā atskatītos uz jau paveikto un raudzītos vienotā nākotnes vīzijā.

 Kā pirmo no nozīmīgajiem dienas notikumiem var minēt Koledžas padomes sēdi, kurā tika atrunātas koledžas aktualitātes un attīstībai progresējoši jautājumi.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas izbraukuma sēde. Uzstājoties deputātu un pieaicināto personu priekšā, direktore Sandra Ežmale uzsvēra, cik nozīmīgi ir vienotas vīzijas un politikas apzināšanās visām iesaistītajām pusēm, lai izvēlētais nākotnes attīstības virziens būtu produktīvs un sniegtu ieguldījumu reģiona attīstībā. Sēdē tika aplūkota LLU Malnavas koledžas attīstības vīzija 2027. gadam, kurā izglītības iestāde iezīmējas kā Austrumlatvijas profesionālās izglītības centrs lauksaimniecības nozarē. Jāpiemin, ka Latgales kongresā tika izteikts lēmums ar norādījumu virzībai uz attīstību kā Bioekonomikas un viedo lauksaimniecības tehnoloģiju centram.

Pēc apakškomisijas sēdes, pasākums “LLU Malnavas koledža VIENĀ SOLĪ AR LAIKU!” pulcēja nu jau krietni lielāku klausītāju pulku koledžas aktu zālē, kur ar uzrunu uzstājās Sandra Ežmale (LLU Malnavas koledžas direktore), Kaspars Gerhards (LR Zemkopības ministrs), Irīna Pilvere (Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore) un  Ināra Silicka (Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja 1. vietniece).

Ar Zemkopības ministrijas ziņojuma aktualitātēm iepazīstināja Edvards Ratnieks (Zemkopības ministra padomnieks). Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja, LSEZ pārvaldniece Iveta Maļina–Tabūne izklāstīja informāciju par prasmēm Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos. Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju prorektors Aigars Laizāns klausītājiem sniedza ieskatu par LLU Malnavas koledžas integrāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātē. LLU Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale klātesošajiem padalījās jau ar paveikto un sniedza ieskatu darbos, kas vēl top sadarbībā ar  Zemkopības ministrijas finansēto investīciju projektu ieviešanas progresu.

Objektu apskates laikā klātesošie pozitīvi iezīmēja redzamās pārmaiņas, kas novērojamas pēdējā mēneša laikā, uzsverot jau sasniegto un redzamos rezultātus.

Kā tika iepriekš minēts, pasākumu apmeklēja arī LR Zemkopības ministrs – Kaspars Gerhards, kurš pozitīvi uzsvēra LLU Malnavas koledžas vadības sasniegto ieguldījumu attīstībā, kā arī iezīmēja nākotnes vīziju uz LLU Malnavas koledžas kā Latgales reģionālo mācību centru. Jāpiemin, ka Zemkopības ministrijas atbalsts ir tas, kas nodrošina investīciju projektu ieviešanu un modernizāciju.