Līvānu un Preiļu novados izsludināts Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022”

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada un Līvānu novada pašvaldībām izsludina projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2022. gada 11. marta līdz 11. aprīlim.

Projektu īstenošanas laiks no 25. aprīļa līdz 30. oktobrim.

Grantu summa Preiļu novada projektiem ir 9900,00 EUR, Līvānu novada projektiem 4950,00 EUR. Viena projekta granta summa ir 550,00 EUR. Projekta iesniedzējam jāparedz līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no pieprasītā granta. Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus. Konkursa kārtībā tiks atbalstīti projekti, kuri īsteno kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības veicinošas aktivitātes un vides sakopšanu vietējā teritorijā, sekmē minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, projektu pieteicējus lūdzam rūpīgi pārdomāt ieceri un tās īstenošanas iespējas.

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

• Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana.
• Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes.
• Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana.
• Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem.
• Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.
• Bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas.
• Demokrātiskas, iekļaujošas un līdzdalīgas sabiedrības veidošanas pasākumi.

Konkursa nolikums_2022 šeit:
Pieteikuma veidlapa_2022 šeit:
Atskaites veidlapa_2022 šeit: