Līdz 22. februārim pieņemam pieteikumus Baltijas Kultūras fondā

No 2019. gada darbu ir uzsācis Baltijas Kultūras fonds, kas paredzēts kopīgiem kultūras projektiem starp Latviju, Lietuvu un Igauniju.
Baltijas Kultūras fonds atbalsta profesionālus pasākumus un projektus arhitektūrā, vizuālajā mākslā, dizainā, literatūrā, mūzikā, skatuves mākslā, bibliotēku, muzeju un arhīvu nozarēs, kā arī finansēs starpdisciplinārus projektus.
Fonda prioritāte ir atbalstīt jaunus, vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus, kuros galvenā uzmanība pievērsta Baltijas reģionam, kā arī pasākumus, kas veicina kultūras internacionalizāciju.

Fonda prioritāte ir atbalstīt jaunus, vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus, kuros galvenā uzmanība pievērsta Baltijas reģionam, kā arī pasākumus, kas veicina kultūras internacionalizāciju. Šis fonds atbalsta profesionālus pasākumus un projektus arhitektūrā, vizuālajā mākslā, dizainā, literatūrā, mūzikā, skatuves mākslā, bibliotēku, muzeju un arhīvu nozarēs, kā arī finansē starpdisciplinārus projektus.
Dotācijas tiek sadalītas reizi gadā.

Fonda darba valoda ir angļu valoda.

Baltic Culture Fund promotes cultural cooperation between Baltic States, in order to strengthen the internationalisation of Estonian, Latvian and Lithuanian culture through joint cultural events. Grants are distributed once a year.
The application round begins on January 3, 2022 ends on February 22, 2022. 

Application must be signed either with esigniture and sent to bcf@kkf.lv until February 22nd or sent with original signiture via mail. If sent by mail, application must arrive to State Culture Capital Foundation of Latvia (VKKF, Kr. Valdemara iela 20, Riga, LV-1010, Latvia) until February 22nd.