Līdz 15.augustam iespējams pieteikties “Latvijas Ainavu arhitektūras balvai 2022”

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA) rīko otro Latvijas Ainavu arhitektūras balvu, kas šoreiz ir ietērpta 2022. gada auga – Eiropas saulpurenes (lat. Trollius europaeus) zīmē, simbolizējot siltumu un gaišas, radošuma piepildītas domas.

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (turpmāk – LAABA) ir ainavu arhitektūras nozares meistarības sasniegumu skate.

Turpinot 2019. gadā iesākto, Latvijas Ainavu arhitektu asociācija ir apņēmusies godināt un izcelt līdz šim paveikto, pulcinot vienkopus radošās personības, radošos darbus un procesus.

Latvijas Ainavu arhitektūras balvas (LAABA) ietvaros aicinām pieteikt darbus trīs galvenajās nominācijās – ĀRTELPA, PROCESI, PERSONĪBA. Nolikums skatāms pielikumā. Dalībai LAABA tiek aicināti pieteikties ikviens  – fiziska vai juridiska persona – tajā skaitā organizācijas, pašvaldības, uzņēmumi, speciālisti u.c., kas snieguši ieguldījumu ainavu arhitektūras attīstībā un ārtelpas uzlabošanā. Pieteikšanās – aizpildot reģistrācijas anketu tiešsaistē līdz 2022. gada 15. augustam: www.laaab.lv/laaba-balva/pieteikt/.

Papildus – ar balvas ietvaros organizētu pasākumu palīdzību plānots popularizēt Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu sniegumu un veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu, kā nozīmīgu estētikas un sociālās vides saskarsmes vietu, kā arī nacionālas un vietējas nozīmes kultūrvides stiprinātāju un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu. Dažādās Latvijas pašvaldībās pulcināsim nozares profesionāļus sarunai par vietējā sabiedrības kopienā un profesionāļu vidū aktuālām tēmām, izaicinājumiem, risinājumu iespējām un vīzijām turpmākajai vietu attīstībai, un esiet aicināti arī Jūs sadarboties un līdzdarboties kāda pasākuma vai norises organizēšanā  2022.-2023.gada ietvaros. Balvas svinīgā apbalvošanas ceremonija ir ieplānota 2023. gadā.

Vairāk informācijas ir pieejams LAAA mājaslapā www.laaab.lv un Facebook sociālajā kontā www.facebook.com/lv.laaab.lv.

Papildus informācijai: e-pasts: ainavu.arhitekturas.balva@laaab.lv, vai tel.: 28 883 803.