Latvijas Futbola federācijas vadība viesojas Balvos

Lai pārrunātu turpmāko Balvu novada pašvaldības un Latvijas Futbola federācijas (LFF) sadarbību, 19.janvārī uz tikšanos ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu, domes priekšsēdētāja vietnieci Sandru Kapteini un novada futbola jomas pārstāvjiem – Balvu Sporta skolas direktori Ludmilu Beļikovu, LFF Ziemeļaustrumu futbola centra vadītāju Edgaru Kaļvu, sporta skolotāju un futbola treneri Jāni Zakarīti, biedrības Futbola klubs “Balvu vilki” valdes priekšsēdētāju Gintu Grīsli un Ziemeļlatgales sporta centra vadītāju Arni Voiku (attālināti) bija ieradušies Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko un Latvijas Futbola federācijas Pirmais viceprezidents Sergejs Kovaļovs.

“Balviem Ziemeļaustrumu reģionā futbolā ir būtiska loma gan no jaunatnes attīstības futbolā, gan komandu skaita ziņā, gan lieluma ziņā – esam lielākie. Arī sporta bāzes mums ir labas – pie Balvu Valsts ģimnāzijas, kur ir mākslīgā laukuma segums, arī Rugājos ir mākslīgā seguma laukums, un lielais futbola laukums stadionā, kurā gan jāpilnveido un jāuzlabo segums. Galvenais ir nepazaudēt tās iestrādnes, kas ir Balvos saistībā ar futbolu. Ja pašvaldība, sadarbojoties ar LFF, varētu sakārtot lielo futbola laukumu stadionā, tas būtu liels atspaids futbolistiem gan mācībām un treniņiem, gan organizējot sacensības pat starptautiskā līmenī.” Tā par situāciju Ziemeļaustrumu reģionā futbolā informēja E. Kaļva.

LFF Pirmais viceprezidents S.Kovaļovs piepilda, ka liela vērtība Balviem ir zaļais futbola laukums stadionā, kā arī unikāla vieta nometņu rīkošanai, gan divi zaļie laukumi, gan mākslīgais laukums, gan baseins.

Lielākais risks pašlaik ir pēctecība bērniem pēc Sporta skolas, lai saglabātos pieaugušo komanda un lai šajā komandā iesaistītos jaunatne, jo šobrīd ir paaudžu maiņa. Prioritāte ir visas Balvu Sporta skolas Futbola nodaļas vecuma grupas un pieaugušie, un šo komandu dalība Latvijas čempionātos un starptautiskos turnīros, vienlaikus nodrošinot maksimāli labākus apstākļus, lai arī citi brauktu uz spēlēm Balvos.

Lai uzlabotu, pilnveidotu, attīstītu futbolu Balvu novadā, ir jāsakārto Balvu Sporta skolas stadiona futbola laukuma segums, kas pēc pašreizējiem noteikumiem neatbilst futbola spēlēšanai, tāpēc vienīgais risinājums pašlaik ir to nomainīt, kā arī pielāgot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sporta zāli futbola treniņiem iekštelpās.

Balvu Sporta skolas stadions ir veidots kā daudzfunkcionāls stadions un atbilst starptautiskiem noteikumiem, kas nozīmē to, ka šajā stadionā ir paredzēti sektori dažādiem sporta veidiem, piemēram, vieglatlētikā – šķēpa un diska mešanai. Un šis varētu būt viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc stadionā jāveido futbola laukums ar dabīgo segumu, jo tad tas būtu piemērots gan futbolam, gan vieglatlētikai. Latvijas Futbola federācija piedāvā atbalstu laistīšanas sistēmu un seguma zālāja sēklu iegādei.

Balvu novada pašvaldībai, sadarbojoties ar Latvijas Futbola federāciju ir jāpanāk, lai novada iedzīvotāji varētu trenēties un spēlēt futbolu Balvu Sporta skolas stadionā.

“Ļoti priecē tas, ka Balvos futbols daudziem ir sirdslieta! Latvijas Futbola federācija ir gatava sadarbībai, zina novada problēmas, bet varam par tām diskutēt un runāt, kā kopā iesaistīties to risināšanā!” tā par turpmāko sadarbību teica Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko.

Teksts un foto: Iluta Jaunžeikare