Latvija dalās remigrācijas politikas pieredzē ar Moldovas kolēģiem

2022. gada 15. novembrī Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Elita Gavele tiešsaistē tikās ar Moldovas kolēģiem, lai iepazīstinātu ar Latvijas pieredzi remigrācijas politikas īstenošanā, kā arī ar latviešu valodas apgūšanas iespējām remigrantiem. Attālinātā tikšanās ir turpinājums šī gada sākumā uzsāktajai sadarbībai diasporas jautājumos pēc vēstnieces vizītes Moldovas Republikā.

Tikšanos atklāja E. Gavele, Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts un Moldovas Valsts kancelejas Diasporas biroja vadītāja Nadežda Zubko (Nadejda Zubco). Par Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) lomu diasporas politikā un latviešu valodas apguves iespējām dalībniekus informēja SIF sekretariāta direktora vietnieks Reinis Lasmanis. Viņš uzsvēra, ka cilvēkiem, kuri atgriezušies Latvijā pēc ilgas prombūtnes, tiek piedāvāti bezmaksas latviešu valodas kursi, un tiem var pieteikties gan Latvijas pilsoņi, gan nepilsoņi, kā arī Latvijas pilsoņu ģimenes. R. Lasmanis sniedza informāciju, kā notiek skolotāju atlase, latviešu valodas apmācība, kādi tiešsaistes rīki tiek izmantoti mācību procesā. Īpaši tika izcelta bērnu un jauniešu nometņu nozīme valodas apgūšanā.

Par pieejamo atbalstu remigrācijas procesā ziņoja Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Lesčinska, sniedzot izvērstu prezentāciju par ikdienas darbu un pienākumiem, praktiskajiem aspektiem un grūtībām, remigrantiem pieejamo atbalstu, kā arī iepazīstinot ar remigrantu veiksmes stāstiem.

Savukārt Moldovas kolēģi dalījās savā pieredzē darbā ar diasporu. Noslēgumā sarunas dalībnieki aktīvi diskutēja un dalījās ar idejām.

Sarunā piedalījās Moldovas Valsts kancelejas Diasporas biroja pārstāvji un Moldovas Republikas parlamenta deputāti, savukārt Latviju pārstāvēja abi vēstnieki, Sabiedrības integrācijas fonda direktora vietnieks un četri reģionālie remigrācijas koordinatori no Latgales, Kurzemes, Zemgales un Rīgas.

Informācijai

2022. gada 8. un 9. februārī Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece E. Gavele apmeklēja Moldovas Republiku, iepazīstinot kolēģus ar Latvijas pieredzi diasporas politikas veidošanā, Diasporas likumu, plānu darbam ar diasporu no 2021. līdz 2023. gadam un Diasporas konsultatīvās padomes izveidošanu un darbības principiem.

Moldovas amatpersonas izrādīja lielu interesi par Latvijas pieredzi un vēlmi sadarboties arī turpmāk.

Ziņa pārpublicēta no www.mfa.gov.lv/lv