Latgales uzņēmējus pārstāvošās NVO gūst pieredzi Vācijā

Projekta UAP Latgale ietvaros no 2022.gada 30. maija līdz 2. jūnijam tika organizēta Latgales uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju delegācijas vizīte uz Vāciju, kas norisinājās ar mērķi popularizēt vietējo Latgales produkciju, radot tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu, kā arī stiprināt reģiona uzņēmumu operacionālo kapacitāti.

Dalībai pieredzes apmaiņas vizītei pieteicās desmit uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem Latgales plānošanas reģiona Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ” ietvaros trīs dienu garumā bija iespēja apmeklēt Vācijas uzņēmumus Hamburgā, iepazīstoties ar uzņēmuma “q.beyond” AG darbības sfērām un pieredzi, kā arī apmeklēt NORDMETALL – Ziemeļvācijas metāla un elektrotehnikas nozares darba devēju asociāciju, kur delegācijas pārstāvji iepazinās ar to, kādus pakalpojumus iestāde sniedz ekonomikas nozarei; ar digitalizācijas M+E-rūpniecībā, kā arī ar biedrības struktūru, uzdevumiem un darba attiecību veidošanas nozīmīgumu nozarē (koplīgumu slēgšana, sociālie un darba tiesību pakalpojumi).

Kā viena no galvenajām delegācijas aktivitātēm bija organizēti starptautisko izstāžu apmeklējumi Hamburgā un Hannoverē –  dalībniekiem bija unikāla iespēja apmeklēt pasaulē vadošā daudznozaru rūpniecisko tehnoloģiju izstādi HANNOVER MESSE, kas vērsta uz digitalizāciju un ilgtspējību; pētniecība un attīstība, rūpnieciskā automatizācija, IT, rūpniecības apgāde, ražošanas tehnoloģijas un pakalpojumi, enerģētikas un mobilitātes risinājumiem, kā arī apmeklēt Nortec Hamburg  izstādi, kur bija iespējams iepazīties ar jaunākajām tendencēm ražošanas tehnoloģiju jomā, metāla un plastmasas apstrādes rūpniecība. Dalībnieki atzina, ka NORTEC apmeklētā izstāde droši var stāties blakus tādām pasaules izstādēm kā EMO/Hannoverē, METAV/Diseldorfā un AMB/Štutgartē, FAMETA/Nirnbergā. Vizītes laikā tika prezentētas Latgales uzņēmēju piedāvātās iespējas, produkcija, kā arī dibināti kontakti iespējamajām sadarbībām nākotnē.

Brauciena dalībniekiem tika organizēta arī tikšanās un kopīgas vakariņas ar Helmutu Salnāju, Latvijas vēstniecības Vācijā ekonomikas atašeju, lai neformālā gaisotnē apspriestu aktuālos jautājumus par Latvijas uzņēmējiem pieejamajiem informatīvajiem un citiem atbalsta veidiem, domājot par biznesa partneru vai noieta tirgus meklēšanu Vācijā.

Papildus informāciju iespējams saņemt, zvanot projekta pārstāvjiem pa tālruni 26164780 (Ieva Johansson) vai 29118992 (Sarmīte Teivāne).

Pasākums tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia