Latgales uzņēmēji aicināti uzzināt par praktiskiem soļiem pieteikuma sagatavošanā finansējuma saņemšanai atklātā grantu projektu konkursa trešajā kārtā

Latgales plānošanas reģions 2022.gada 7.septembrī rīko 3. kārtas grantu programmas atklātā projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” informatīvo semināru. Uzņēmēji aicināti aktīvi pieteikties un izmantot iespēju biznesa ideju īstenošanai!

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas 3.kārtas noteikumi paredz:

  • 75 % atbalsta intensitāti
  • minimālo finansiālo atbalstu 5 000  EUR un 20 000 EUR maksimālo finansiālo atbalstu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
  • robežlielumi uzņēmumiem, kas var pretendēt uz minēto atbalstu:
  • darbinieku skaits projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī var būt līdz 50
  • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 5 000 000 EUR.

Tā kā šī ir noslēdzošā grantu programmas kārta, ir veiktas arī izmaiņas pieteikuma sagatavošanā, iesniedzamajos dokumentos, projektu vērtēšanas kārtībā. Aicinām uzņēmējus iepazīties ar grantu programmas 3.kārtas nosacījumiem, pieteikšanās kārtību seminārā 7.septembrī, plkst 10:00, Zoom platformā.

Semināra darba kārtība:

10:00 Semināra atklāšana – Sergejs Maksimovs, LPR Attīstības padomes priekšsēdētājs;

10:10 Projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 3. kārtas atbalsta saņemšanas nosacījumi, pieteikšanās kārtība, labās prakses piemēri un biežākie klupšanas akmeņi, sagatavojot projekta pieteikumu, projekta īstenošanas nianses, kas jāņem vērā  – Elīna Ģipsle, LPR LUC grantu shēmas koordinatore;

10:50 Papildus pievienojamie dokumenti atbalsta saņemšanai – būtiskākie aspekti – Anna Jaudzema, Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta mārketinga projektu vadītāja;

11:00 Naudas plūsmas veidlapas aizpildīšanas pamatprincipi – Anna Jaudzema, Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta mārketinga projektu vadītāja;

11:20 Atbalstāmās izmaksas un iepirkumu plānošana atbalsta saņemšanai – Natālija Kurakina, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības speciāliste;

11:40 Jautājumi un atbildes.

 Reģistrācija semināram pieejama šeit. Reģistrētiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2022.gada 6.septembrim.

Detalizētāka informācija un visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona mājas lapā ŠEIT, kā arī sadaļā Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, arī EEZ grantu mājas lapā.

Atgādinām, ka projektu pieteikumus var iesniegt līdz 24. oktobrim, ieskaitot.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eeagrants.lv. Kontaktinformācija: eeagrants@lpr.gov.lv.

Nepalaid garām! Izmanto iespēju!

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

 

Ziņu sagatavoja:

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, e-pasts: luc@lpr.gov.lv, tālr. 65423801