Latgales SEZ turpina aktīvi atbalstīt augstas pievienotās vērtības investīciju projektu realizāciju, apstiprinot arī jaunu teritoriju iekļaušanu LSEZ sastāvā

2022.gada 19.jūlijā Preiļu novada pašvaldības telpās notika Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas sēde, kurā tika pieņemti vairāki nozīmīgi lēmumi par augstas pievienotās vērtības investīciju projektu realizāciju – apstiprinot jau esošās LSEZ kapitālsabiedrības SIA “SAFE ENERGY” līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanu, – kā arī jaunu Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada teritoriju iekļaušanu Latgales SEZ sastāvā, kur savu komercdarbību speciālajā ekonomiskajā zonā turpmāk plāno attīstīt jauns uzņēmums –  SIA “Reclame fabriek”.

 

Latgales SEZ Uzraudzības komisija, izvērtējot pārvaldē saņemto SIA “Reclame fabriek” dokumentāciju un uzņēmuma biznesa plānu, pieņēma lēmumu iekļaut Latgales SEZ Daugavpils valstspilsētas teritoriju ar kopējo platību 0.0422 ha un Augšdaugavas novada teritoriju ar kopējo platību 0.2200 ha, kur SIA “Reclame fabriek” plāno realizēt ieguldījumu projektu saimnieciskās darbības paplašināšanai, veicot ieguldījumus ražošanas procesu jaudu palielināšanā, lai nodrošinātu augstas produktivitātes ražošanu un telpu pielāgošanu ražošanas vajadzībām. Galvenais uzņēmuma darbības veids ir reklāmas produkcijas realizācija: gaismas reklāma, izkārtņu, burtu, displeju, pilonu ražošana no alumīnija, organiskā stikla u.c. materiāliem. Minēto projektu realizācija radīs labvēlīgu ietekmi uz attiecīgo pašvaldību, kas izpaudīsies izveidojot vismaz 10 jaunas darba vietas.

Savukārt jau esošā Latgales SEZ kapitālsabiedrība SIA “SAFE ENERGY” plāno īstenot investīciju projektu “Malkas ražošanas uzņēmuma darbības uzlabošanai” EUR 142 900.00 apmērā, radot 16 jaunas darba vietas. Jāatzīmē, ka SIA “SAFE ENERGY”, kura galvenais darbības virziens ir augstas kvalitātes kamīna malkas ražošana, Latgales SEZ kapitālsabiedrības statuss piešķirts 2021.gadā, un līdz šim uzņēmums veiksmīgi īstenojis vienu ieguldījumu projektu, rezultātā izveidojot vismaz 20 jaunas darba vietas, kas ir nozīmīgs devums bezdarba mazināšanai Augšdaugavas novadā.

“Esam gandarīti, ka uzņēmumi arī šajos apstākļos tālredzīgi skatās, kā attīstīties un piesaistīt finanšu līdzekļus, pateicoties nodokļu atlaidēm, kas tiek piemērotas Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” sēdes noslēgumā atzina Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, apliecinot, ka šobrīd gan ārvalstu, gan arī Latvijas investoru interese par Latgales SEZ sniegtajām iespējām turpina pieaugt. “Latgales SEZ galvenā priekšrocība – uzņēmumu var atvērt un attīstīt jebkurā reģiona teritorijā, jo SEZ statuss Latgalē var tikt piešķirts neatkarīgi no tā atrašanās vietas un platības. Turklāt, lai kapitālsabiedrība varētu attīstīties, Latgales SEZ uzņēmējiem, sadalot uzņēmuma finanšu plūsmu, ir iespēja paplašināt savu darbību arī ārpus Latgales SEZ teritorijas. Savukārt citu reģionu uzņēmējiem – ienākt Latgales SEZ, nedibinot jaunu uzņēmumu” rezumēja J.Lāčplēsis.

Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 47 investīciju līgumi 35.19 milj. EUR ieguldījumu apmērā. LSEZ teritorijā ir iekļauti 89.58 ha platības un realizēti 27 projekti, kopā izveidojot 246 jaunas darba vietas.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.lpr.gov.lv/lsez.