Latgales SEZ pārvalde noslēdz apjomīgāko investīciju līgumu tās pastāvēšanas vēsturē

2022.gada 9.novembrī Rīgā notika divi Latgales plānošanas reģionam (LPR) svarīgi notikumi: “Latgales dienas 2022” ietvaros norisinājās konkursa “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022” laureātu apbalvošana, savukārt Latgales pārstāvniecībā Rīgā – Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas sēdē tika parakstīts apjomīgākais investīciju līgums LSEZ pastāvēšanas vēsturē.

9.novembris Latgales SEZ pārvaldē tiek vērtēts kā vēsturiski nozīmīgs attīstības rādītājs –  Uzraudzības komisijas sēdes dalībnieki  pārliecinājās, ka  lielie augsto tehnoloģiju uzņēmumi aizvien vairāk uzticas Latgales reģiona un Latgales SEZ attīstības potenciālam, ko apliecina sēdē pieņemtie lēmumi par jaudīgu investīciju projektu atbalstīšanu kopumā vairāk kā 26 milj. eiro apmērā.

SIA “Light Guide Optics International investīciju projektu īstenošanai Latgales SEZ teritorijā plāno veikt ieguldījumus gandrīz 25 milj. eiro apmērā, kopumā plānojot izveidot vismaz 20 jaunas darba vietas. Uzņēmumā no 2022. gada 1.decembra līdz 2025. gada 30.decembrim tiks realizēts ieguldījumu projekts “Medicīnas kūļu iecirkņa ražošanas jaudu palielināšana” EUR 24 302 700 apmērā. Tā mērķis ir medicīnas kūļu ražošanas apjomu palielināšana, izveidojot papildus ražošanas telpas uzņēmuma bijušā medicīnas iecirkņa ēkas rekonstrukcijas rezultātā – pielāgojot telpas ražošanas procesa nodrošināšanai un iecirkņa atbilstību medicīnas produktu ražošanas standartiem, kā arī iegādājoties jaunas papildus tehniskās iekārtas.

Kā atzīst SIA “Light Guide Optics International” vadītājs Daumants Pfafrods “Pojekta realizācija ir akūti nepieciešama, jo pieprasījums pēc uzņēmuma ražotajiem medicīnas kūļiem – katetriem- ir vairākkārtīgi pieaudzis kopš to ražošanas uzsākšanas 2019.gadā. Arī turpmākajos gados tiek prognozēts straujš pieprasījuma pieaugums medicīnas katetriem, jo arvien vairāk asinsvadu ārstniecības procedūras tiek veiktas ar šo jauno tehnoloģiju tās labo rezultātu dēļ”.

Savukārt SIA “ Pulsar Optics, kas ir Lietuvas augsto tehnoloģiju uzņēmuma “Yukon Advanced Optics Worldwide” meitas uzņēmums un viens no augsto tehnoloģiju Eiropas uzņēmumu grupas dalībniekiem, kas ražo un pārdod pasaulē slaveno Pulsar un Yukon zīmola ierīces, plāno realizēt jau 3.ieguldījumu projektu “Metālapstrādes iecirkņa izveidošana ražošanas vajadzībām Višķu 21F, Daugavpilī” EUR 1 682 825.00 apmērā, kas tiks īstenots no 2022. gada 15.novembra līdz 2023. gada 31.decembrim. Jāatzīmē, ka uzņēmums Latgales SEZ statusu ieguva tikai šī gada maijā un jau šobrīd, noslēgto līgumu ietvaros, SIA “Pulsar Optics” veic apjomīgas investīcijas, gan ieguldot pamatlīdzekļos, gan veicot investīcijas paredzamo algu izmaksās un veidojot jaunas darba vietas.

Kā norāda SIA “Pulsar Optics” valdes priekšsēdētājs Viktors Smirnovs – “Viens no uzņēmuma attīstības mērķiem ir pilna cikla ražošanas nodrošināšana Latvijā, Daugavpilī. Ieguldījumu projekts ir kārtējais solis šī attīstības uzdevuma sasniegšanai ar mērķi palielināt uzņēmuma ražošanas, pārdošanas un eksporta apjomus. Jaunā ieguldījumu projekta īstenošanas rezultātā tiek plānots izveidot vismaz 50 jaunas darba vietas. Kopumā, realizējot 3 ieguldījumu projektus, uzņēmums plāno veikt investīcijas  ap 6,5 milj. eiro apmērā.”

Papildus SIA “Pulsar Optics” un SIA “Light Guide Optics International” apjomīgo investīciju projektu jautājumiem, Latgales SEZ Uzraudzības komisijas sēdes dienas kārtībā bija kapitālsabiedrības SIA “SMD Baltic realizētā investīciju projekta izskatīšana. Uzņēmums projekta ietvaros veica ieguldījumus pamatlīdzekļos EUR 45 050 apmērā, lai uzlabotu ražošanas produktivitāti un kvalitāti, kā arī paaugstinātu savu konkurētspēju. Jāatzīmē, ka SIA “SMD Baltic”, kas ir Latgales SEZ kapitālsabiedrība kopš 2019.gada, ir viens no aktīvākajiem uzņēmumiem Latgales SEZ teritorijā, jo šobrīd īstenošanā atrodas jau 11.investīciju projekts. Kopā SIA “SMD Baltic” ir noslēguši līgumus par investīciju projektu realizāciju vairāk kā 2 milj. eiro apmērā.

Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis apliecina, ka minētās Latgales SEZ kapitālsabiedrības –  SIA “Light Guide Optics International”, SIA “Pulsar Optics” un SIA “SMD Baltic” – ir augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kuri neapšaubāmi apliecina sevi kā aktīvus un uzticamus partnerus, sniedzot būtisku ieguldījumu visa Latgales reģiona attīstības veicināšanā. “Šo Latgales SEZ kapitālsabiedrību vilcējspēks palīdzēs arī citiem reģiona uzņēmumiem, uzskatāmi apstiprinot to, ka mēs patiesībā varam paveikt ļoti daudz. Paldies viņiem un novēlam izdošanos projektu īstenošanā!” rezumē J.Lāčplēsis.

Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 50 investīciju līgumi 61,39 milj.EUR ieguldījumu apmērā un paredzot izveidot vismaz 473 jaunas darba vietas. LSEZ teritorijā ir iekļauti 89,84 ha platības, realizēti 28 projekti un kopā jau izveidotas 246 jaunas darba vietas.

“Šī brīža ģeopolitiskā situācija ir ietekmējusi ražošanas procesus visā pasaulē, tai skaitā arī Latgales SEZ kapitālsabiedrību vidū. Tomēr, katras kapitālsabiedrības attīstība ir vērtējama individuāli, jo vairāki uzņēmumi ģeopolitiskās situācijas ietekmē tieši pārskatīja ražošanas procesus un pavēra iespējas jauniem investīciju projektiem! Minētie uzņēmumi ir apliecinājums inovatīvai, uz uzņēmuma attīstību vērstai domāšanai un mēs, Latgales SEZ pārvalde, esam priecīgi, ka vērojam šo kapitālsabiedrību izaugsmi speciālās ekonomiskās zonas radīto priekšrocību ietekmē” uzsver Latgales SEZ pārvaldniece un Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.lpr.gov.lv/lsez.