Latgales SEZ tiek aktīvi pārstāvēta starptautiskās izstādēs un forumos

Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) eksperti aktīvi uzsākuši šī gada rudens sezonu, pārstāvot un prezentējot Latgales SEZ vairākās nozīmīgās starptautiskās izstādēs un forumos gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.
No 2022.gada 7.-11.septembrim Latgales SEZ sniegtās iespējas tika prezentētas starptautiskajā izstādē Habitare 2022/ Messukeskus, kas ir Somijā lielākā mēbeļu, dizaina un interjera izstāde un ik gadu notiek galvaspilsētā Helsinkos.

Habitare izstādē tika izceltas jaunās dizaineru paaudzes idejas un darbus, katru gadu piedāvājot vairāk nekā 40 interesantas lekcijas, paneļdiskusijas un intervijas.

Kā atzīmēja Latgales SEZ pārvaldnieces vietnieks Vladislavs Stankevičs: “Gan izstādes laikā, gan arī šobrīd, pēc izstādes, veiksmīgi tiek risinātas sarunas ar skandināvu uzņēmējiem, prezentējot Latgales speciālā ekonomiskā zona piedāvātās iespējas! Izstādē novērojām, ka Somijas lielākie mēbeļu un interjera dizaina priekšmetu ražotāji ir ieinteresēti uzzināt par darbības iespējām arī Latgalē.”
Savukārt 2022.gada 12.septembrī LSEZ mārketinga projektu vadītāji Jānis Lubiņš un Intars Salenieks piedalījās Rīgā notiekošajā “Uzbekistānas-Latvijas Biznesa Forumā” ar mērķi stiprināt ekonomisko sadarbību starp Uzbekistānu un Latviju. Foruma laikā tika nodibināti kontakti ar Uzbekistānas pārstāvjiem no vairākām uzņēmējdarbības nozarēm, kā arī potenciālie investori tika iepazīstināti ar Latgales SEZ sniegtajām priekšrocībām reģionā.
13.septembrī notika Latvijas FInTech forums, kur ar viedokļiem par nozares attīstības tendencēm un izaicinājumiem Rīgā diskutēja finanšu tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji un nozares eksperti. Forumā notika vairākas nozīmīgas diskusijas, kurās piedalījās arī Latgales SEZ mārketinga projektu vadītāja Anna Jaudzema.
Kā atzina A.Jaunzema, liela uzmanība šajā forumā tika veltīta talantu piesaistei. Diskusijas laikā izskanēja doma, ka šobrīd uzņēmumi par personālu konkurē nevis valsts griezumā, bet gan laika zonas griezumā. Eksperti norādīja, ka attīstoties FinTech, attīstīstīsies arī citas nozares. Tika spriests arī par kapitāla pieejamību Fintech izņēmumiem, komentējot, ka kreditēšanas un investīciju uzņēmumi, prasot peļņu 2 gadu vecam start-up uzņēmumam, ierobežo nozares attīstību.
Ar mērķi izvērtēt būtiskākos faktorus, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, jo īpaši pievēršot uzmanību rīcības politikas un atbalsta instrumentu efektivitātei uzņēmumu eksportspējas sekmēšanā, Rēzeknē 2022.gada 16.septembrī tikās politikas veidotāji, eksperti un uzņēmēji, lai piedalītos diskusijās un domu apmaiņā Latgales reģiona Eksporta forumā.
Forumu atklāšanā klātesošos uzrunāja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, savukārt foruma pirmajā daļā “Plānošanas, rīcības politiku un atbalsta instrumentu veidošanas pieredze uzņēmumu eksportspējas veicināšanai” prezentāciju par Latgales SEZ piedāvātajām iespējām un priekšrocībām sniedza Latgales SEZ pārvaldnieces vietnieks Vladislavs Stankevičs. Savukārt foruma otrajā daļā tika diskutēts par Latgales uzņēmējdarbības eksporta potenciālu: uz kādiem pamatiem to turpmāk attīstīt, kā arī Latgales uzņēmumu eksportspējas veicināšanas efektivitātes priekšnoteikumiem: kas jādara pašvaldību, reģionālā un kas Latvijas līmenī.
Foto: Māris Justs, Jūlija Jurāne (Rēzeknes novads)

Detalizēta informācija par Latgales SEZ darbu atrodama arī Latgales plānošanas reģiona mājaslapas lpr.gov.lv sadaļā “Latgales speciālā ekonomiskā zona”.

 

 

 

Latgales SEZ kontakti: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.lpr.gov.lv/lsez. Sekojiet Latgales SEZ arī Facebook: www.facebook.com/LatgalesSEZ un Instagram: www.instagram.com/latgalessez/