Latgales SEZ apkopo gada rezultātus un ieskicē nākotnes plānus

Neskatoties uz sarežģītajiem ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, 2022.gads ir kļuvis par vienu no veiksmīgākajiem Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) pastāvēšanas vēsturē. Šī gada laikā Latgales SEZ pievienojušies divi jauni uzņēmumi, noslēgti 8 investīciju līgumi par ieguldījumu veikšanu vairāk kā 31,5 milj. eiro apmērā. Līdz ar investīcijām uzņēmumu attīstībā, Latgalē paredzēts radīt vismaz 190 jaunas darbavietas.

2022.gada sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprināja plānu, saskaņā ar kuru Latgales SEZ bija jānoslēdz 8 investīciju līgumi un jāveicina vismaz 70 jaunu darbavietu radīšana.

“Priecājamies, ka esam sasnieguši un pārsnieguši šos rādītājus, jo jau šobrīd ir noslēgti 8 līgumi, taču turpinām strādāt pie vēl diviem projektiem – vienā no tiem paredzēts investēt 1,7 milj. eiro 86 jaunu darbavietu radīšanā, otrā – pusmiljona eiro ieguldījumiem pamatlīdzekļos, nodrošinot vismaz 4 jaunu darbavietu radīšanu,” atzīmē Latgales SEZ uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Viņš piebilst, ka 86 jaunas darbavietas plāno izveidot investors no Norvēģijas, kura uzņēmuma filiāle nupat kā uzsākusi darbību Balvu novadā.

“Gada sākums bija neziņas pilns – nevarējām saprast, kā notiks attīstība, vai spēsim piesaistīt investorus. Bet, neskatoties uz to, mēs redzam, ka interese ir un investīciju projektus Latgales SEZ iesniedz gan lieli, gan mazāki uzņēmumi. Visus šos gadus esam ļoti smagi strādājuši un, šķiet, šobrīd sākam gūt rezultātus,” stāsta Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina-Tabūne.

Par Latgales SEZ

Latgales SEZ uzsāka savu darbību 2017.gadā. Uzņēmumi, kuri pievienojas Latgales SEZ, var saņemt ievērojamas nodokļu atlaides – investējot naudu savā attīstībā vai jaunu darbavietu radīšanā, var saņemt 80% atlaidi ienākuma nodoklim un līdz 100% nekustamā īpašuma nodoklim. Latgales SEZ galvenā priekšrocība – uzņēmumu var atvērt un attīstīt jebkurā reģiona teritorijā, jo SEZ statuss Latgalē var tikt piešķirts neatkarīgi no tā atrašanās vietas un platības – tātad uzņēmums pats izvēlas teritoriju, kurā vēlas attīstīties. Galvenais, lai tā darbība norisinātos Latgalē.

Par svarīgākajiem sasniegumiem 2022.gadā

2022.gada 9.novembrī SIA “Light Guide Optics International” (Līvāni) noslēdza lielāko investīciju līgumu Latgales SEZ pastāvēšanas vēsturē – plānojot ieguldīt vairāk nekā 24 milj. eiro. Uzņēmums pievienojās Latgales SEZ 2018. gadā. Šajā laikā tika noslēgti 4 investīciju līgumi, kuru rezultātā tika radītas vairāk kā 100 jaunas darbavietas.

Jaunais investīciju līgums paredz uzņēmuma ražošanas jaudu palielināšanu un vismaz vēl 20 jaunu darbavietu radīšanu. Kā atzīmē Iveta Maļina-Tabūne, ir svarīgi, ka katrs no piesaistītajiem darbiniekiem būs augsti kvalificēts speciālists. “Livāni ir pasaules “Silīcija ieleja“, kas atrodas Latgalē. Tas ir augsto tehnoloģiju pienesums, kur viena darbavieta var izmaksāt pat vairāk nekā miljonu.”

2022.gada maijā Latgales SEZ pievienojās uzņēmums SIA “Pulsar Optics”. Divu investīciju projektu ietvaros uzņēmums savā attīstībā ieguldīja aptuveni 5 milj. eiro, Daugavpilī radot vairāk kā 100 jaunas darbavietas. Trešais līgums, kas noslēgts 2022.gada 9. novembrī, paredz ieguldījumu veikšanu gandrīz 1,7 milj. eiro apmērā jauna metālapstrādes ceha izveidē un vismaz 50 jaunu darbavietu radīšanā.

2022.gadā Latgales SEZ pievienojās arī SIA “Reclame Fabriek”, starptautisks uzņēmums, kurš darbojas kopš 1993.gada un sniedz visa veida digitālās drukas un reklāmas pakalpojumus. Pirmā investīciju līguma ietvaros tiek plānots investēt gandrīz 250 tūkst. eiro uzņēmuma jaudas palielināšanai.

“Latgales SEZ investīciju projektiem nav noteikta minimālā summa – tos var iesniegt par jebkuru summu kā lieli, tā mazi uzņēmumi. Latgales reģiona attīstībai tie visi ir vienlīdz nozīmīgi,” atzīmē Iveta Maļina-Tabūne.

Līdz šim Latgales SEZ noslēgto līgumu ietvaros plānoto investīciju apjoms ir gandrīz 61,4 miljoni eiro. Jau izveidotas 246 darba vietas no 473 plānotajām.

“Ja uz noslēgtajiem ieguldījumu līgumiem skatāmies no nodokļu atvieglojumu puses, tad tie būs aptuveni 30 miljoni, ko uzņēmēji saņems atpakaļ tiešo nodokļu atlaižu veidā. Pateicoties šim instrumentam, investori ir ieinteresēti ieguldīt finanšu līdzekļus, jo redz, ka Latgale ir stratēģiski nozīmīgs valsts reģions, ka šeit var attīstīt savu uzņēmējdarbību,” stāsta Iveta Maļina-Tabūne.

Par dalību starptautiskajās izstādēs un konferencēs

Latgales SEZ šajā gadā aktīvi tika pārstāvēta arī starptautiskās izstādēs un forumos -jo tā ir viena no aktivitātēm, kas dod iespēju gan popularizēt Latgales SEZ piedāvātās iespējas ārvalstu investoriem, gan veidot jaunus darījumu kontaktus, kā arī sekot līdzi aktuālajām tendencēm dažādās nozarēs.

2022.gadā Latgales SEZ komanda kopumā apmeklēja vairāk kā 10 izstādes un konferences ārvalstīs – Vācijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Somijā, Polijā un citās, kā arī piedalījās starptautiskos biznesa pasākumos Latvijā.

Nozīmīgs aizejošā gada notikums bija novembra beigās – pirmo reizi Latgales SEZ tika pārstāvēts arī uzņēmēju delegācijas sastāvā, ko organizēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina-Tabūne un pārvaldnieces vietnieks Vladislavs Stankevičs 55 uzņēmēju delegācijas sastāvā pavadīja Valsts prezidentu Egilu Levitu valsts vizītē Izraēlā.

Par nākotnes plāniem

Par vienu no galvenajiem tuvākajā laikā risināmajiem uzdevumiem Jānis Lāčplēsis uzskata SEZ atbalsta iegūšanas nosacījumu uzlabošanu, radot jaunas darbavietas. “Atbalsta sistēmai jābūt elastīgākai un pievilcīgākai, uzņēmējiem nodokļu atlaides par jaunradītajām darba vietām jāsaņem agrāk,” piebilst Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs.

Savukārt Iveta Maļina-Tabūne, runājot par nākotnes plāniem, atbild īsi: “Mēs iesim tālāk.” Attīstības apvāršņi jau ir noteikti – decembrī un janvārī tiek plānots parakstīt ap 6 investīciju projektiem, kas kopumā sasniegs 2,3 – 2,8 milj. eiro apmēru. Salīdzinot 2022.gada sākumā noslēgto investīciju līgumu apjomu ar šī gada beigām, var secināt, ka tas ir gandrīz dubultojies! Šie rādītāji apliecina, ka Latgales SEZ komanda ir izvēlējusies pareizo attīstības virzienu.

Kā 04.12.2022. TV24 translētajā diskusijā par Latgales SEZ attīstības perspektīvām minēja Saeimas deputāts Rihards Kozlovskis – lēmums par Latgales SEZ izveidi ir bijis ļoti tālredzīgs, kas j.au vairākus gadus sniedz redzamu pienesumu reģiona attīstībā. Savukārt to visu nodrošina Latgales SEZ – kas jau kļuvis par vērienīgu dzinējspēku Latgales reģionā”.

Piedāvājam ieskatu TV24 translētajā diskusijā par Latgales SEZ attīstības perspektīvām:

 

Detalizēta informācija par Latgales SEZ darbu atrodama arī Latgales plānošanas reģiona mājaslapas lpr.gov.lv sadaļā “Latgales speciālā ekonomiskā zona”.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.lpr.gov.lv/lsez. Sekojiet Latgales SEZ arī Facebook: www.facebook.com/LatgalesSEZ