Latgales reģiona pašvaldību sociālās jomas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgales un Rīgas reģionu


Latgales plānošanas reģions (LPR) deinstitucionalizācijas projekta (DI) ietvaros 2022. gada 6.-7. decembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu 20 esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latgales reģionā, pašvaldību un plānošanas reģiona pārstāvjiem uz sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām Jelgavas novadā, Rīgā un Ādažos.

Pieredzes apmaiņas brauciens notika divas dienas, kuru laikā tika apmeklētas sešas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas Zemgales un Rīgas reģionā, tai skaitā sociālās infrastruktūras, kas tapušas deinstitucionalizācijas plāna ietvaros. Braucienā piedalījās pārstāvji no astoņām LPR pašvaldībām – Daugavpils, Rēzeknes valstspilsētas, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novada.

Pirmajā brauciena dienā dalībnieki apmeklēja Jelgavas novada veiksmīgākās sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas Vecumnieku un Kalnciema pagastā, kā arī Rīgā. Dienas pirmajā pusē iepazināmies ar Vecumnieku Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Sarkanā skola” darbu un sniegtajiem pakalpojumiem bērniem un pieaugušajiem, dalībniekus uzrunāja ne tikai darba vide, bet arī ēkas vēsturiskā aura. Pēcpusdienā smēlāmies pieredzi Kalnciemā, Daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā “LAIPA”, kur apskatījām grupu dzīvokļus, specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centru pieaugušām personām. Dienas noslēgumā viesojāmies pie biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, kur bija iespēja apskatīt pakalpojumus pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem – grupu dzīvokļus, specializētās darbnīcas, kā arī sociālo uzņēmumu RB CAFÉ, kas sagaidīja dalībniekus ar gardām kūciņām.

Savukārt brauciena otrā diena tika iesākta ar NVO “Svētā Jāņa Palīdzība” dienas aprūpes centra “Saulessvece” un specializēto darbnīcu apmeklējumu, brauciena dalībnieki novērtēja iespēju uzzināt par NVO sektora sniegtajām iespējām. Dienas turpinājumā tika apmeklēts Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”, lai labāk izprastu kā speciālisti sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem. Brauciens tika noslēgts ar Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra “Ādažu Ūdensroze” apmeklējumu, jaunuzceltās ēkas šarms un funkcionalitāte, kā arī darbinieku profesionālā pieeja neatstāja vienaldzīgos.

LPR projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Greļevskis par braucienu:Šis pieredzes apmaiņas brauciens bija vērtīgs ne tikai sociālo pakalpojumu sniedzējiem, bet arī pašvaldību un plānošanas reģiona darbiniekiem, sevis pilnveidošanai un labās prakses aizgūšanai. Darbs ar sociālo jomu nekad nav vienmuļš, šī nozare vienmēr tiek pakļauta pārmaiņām, ko veicina ne tikai sociālā politika, bet arī cilvēkfaktors, tāpēc būtiska ir komunikācija ar kolēģiem citās pašvaldībās, lai nodrošinātu sociālās jomas ilgtspēju un attīstību. Šī bija iespēja arī Latgales reģiona soc. jomas darbiniekiem savstarpēji satikties un pārrunāt profesionālos jautājumus, ko pēdējo gadu laikā neizdevās tik bieži īstenot. Paldies kolēģiem par silto uzņemšanu, kā arī vērtīgajām atbildēm uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Gaidām ciemos Latgalē, lai dalītos ar savu pieredzi!

Pieredzes apmaiņas brauciens noritēja Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”(Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja: Projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Greļevskis, t.: 654 40862, e-pasts: davis.grelevskis@lpr.gov.lv


Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
Tālr.: 654 40862