Latgales plānošanas reģions sniegs aktuālāko informāciju Augšdaugavas novada uzņēmējiem

24. augustā plkst. 10.00 Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija organizē informatīvu semināru novada uzņēmējiem, kurā būs iespējams saņemt aktuālo informāciju par aktualitātēm un atbalsta pasākumiem uzņēmējiem un konsultēties ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu, projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” vadītāju Sarmīti Teivāni, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieku Vladislavu Stankeviču, Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītāju Oskaru Zuģicki. Par Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmām uzņēmējiem informāciju sniegs ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka. Savukārt Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele informēs par LEADER finansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībai Augšdaugavas novadā. Tāpat semināra dalībniekiem būs iespēja noskaidrot iespējas iesaistīties Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādē.