Latgales plānošanas reģions – nozīmīgs instruments uzņēmējdarbības atbalstam

Lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, ekonomisko izaugsmi un ilgtspējību, kā arī nodrošinātu vietējiem uzņēmējiem plašu atbalstu uzņēmējdarbības jomā, Latgales plānošanas reģions (LPR) īsteno apjomīgas ekonomiku stimulējošas programmas un ievieš jaunus reģionālus instrumentus.  

ĪSUMĀ:

  • LPR kopš 2014. gada īstenojis vērienīgu un vienīgo Latvijā speciālo programmu investīciju attīstībai Latgales pašvaldībās – “Latgales programmu”, kuras rezultātā apgūts finansējums 72 milj. eiro apmērā;
  • LPR pārraudzībā kopš 2014. gada darbojas Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC), kura galvenais mērķis ir iniciēt un īstenot reģionāla mēroga atbalsta pasākumus esošiem un topošiem uzņēmējiem; 
  • Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) ietvaros, kopš tās darbības uzsākšanas 2017. gadā, uzņēmumu attīstībā ieguldīti līdzekļi 61,61 milj. eiro apmērā, paredzot radīt vismaz 563 jaunas darbavietas;
  • Katru gadu tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu jaunu ārvalstu investoru ienākšanu reģionā un sniegtu atbalstu vietējiem uzņēmējiem konkurētspējas celšanā; 
  • Tiek īstenota grantu atbalsta programma Latgales reģiona uzņēmēju investīciju projektiem;
  • Īstenoti ES līdzfinansēti projekti ar mērķi stiprināt reģiona ekonomisko potenciālu, atpazīstamību, uzņēmējdarbības investīciju piesaisti; 
  • Notiek regulāra dalība ārvalstu izstādēs un citos starptautiskos pasākumos reģiona atpazīstamības veicināšanai, kā arī ārvalstu investoru piesaistei.

“Latgale ir stratēģiski svarīgs reģions Latvijā, taču tās attīstībai ir nepieciešams atbalsts visos līmeņos – gan valsts, gan arī Eiropas. Savu galveno mērķi mēs redzam Latgales reģiona interešu aizstāvēšanā, uzņēmējdarbības atbalstā, mūsu pašu ražotāju popularizēšanā,” atzīst LPR Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne.

No 2014. gada LPR sadarbībā ar reģiona pašvaldībām strādā pie investīciju programmas, kas līdz šim ir pirmā un vienīgā speciālā programma, kura radīta viena reģiona atbalstam. “Latgales programmas” ietvaros līdz šim radītas 280 darbavietas, atjaunotas degradētās teritorijas 81 ha platībā, piesaistītas nefinanšu investīcijas 3 milj. eiro vērtībā. Projektu ietvaros uzņēmējdarbības stimulēšanai un atbalstam tiek būvētas ražošanas, noliktavu ēkas, kā arī saistošā infrastruktūra.

Par Latgales SEZ darbību

Radot priekšnosacījumus investīciju veicināšanai, ražošanas modernizācijai un jaunu darba vietu radīšanai, Latgales reģionā jau 6. gadu darbojas Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ). Ieguldot līdzekļus sava uzņēmuma attīstībā – ēkās, tehnikā, iekārtās vai jaunu darbavietu radīšanā – Latgales SEZ uzņēmumi saņem 80% atlaidi ienākuma nodoklim un līdz 100% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim.

“Latgales SEZ – tas ir stimuls uzņēmumiem, kas atver jaunas ražotnes un paplašina esošās. Tas ir atbalsts vietējiem Latgales, kā arī Latvijas uzņēmējiem un ārvalstu investoriem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību mūsu reģionā,” stāsta Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

Par Latgales SEZ efektivitāti liecina skaitļi: kopš darbības uzsākšanas par investīcijām Latgales SEZ teritorijā noslēgti 52 investīciju līgumi 61,61 milj. eiro apmērā, šobrīd šeit darbojas 24 uzņēmumi, plānojot izveidot vismaz 563 jaunas darbavietas.

Runājot par 2022. gada rezultātiem, jāatzīmē, ka tas ir kļuvis par vienu no veiksmīgākajiem Latgales SEZ vēsturē. Novembrī ar Līvānu augsto tehnoloģiju uzņēmumu SIA “Light Guide Optics International” tika noslēgts investīciju līgums 24,3 milj. eiro apmērā. 

Kopumā 2022. gadā Latgales SEZ pievienojās trīs uzņēmumi, no kuriem divi ir lielie ārvalstu investori – SIA “Pulsar Optics” (Lietuva) un SIA “Devold Production Latvia” (Norvēģija). 2022. gadā noslēgti 11 investīciju līgumi vairāk nekā 34 milj. eiro apmērā, plānojot izveidot 282 jaunas darba vietas. Jāatzīmē, ka 2022. gadā Latgales SEZ paplašināja savu darbības teritoriju – tajā tika iekļauts Balvu novadā strādājošs ārvalstu investoru uzņēmums.

Par Latgales uzņēmējdarbības centru

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) tika izveidots 2013. gadā un, tāpat kā Latgales SEZ, ir Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība. Tā galvenais uzdevums ir palīdzēt vietējiem uzņēmējiem, sniedzot gan vispusīgu konsultatīvu atbalstu, gan strādājot esošo ES fondu ieviešanas komisijās, lai atbalsta pasākumu nosacījumi būtu izpildāmi Latgales reģiona uzņēmējiem.

“Mēs konsultējam, palīdzam atrast  pareizo virzienu un saprast, kuri fondi un programmas ir vispiemērotākās konkrētai idejai un tās uzņēmējdarbības attīstībai,” stāsta Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins.

Katru gadu esošiem un topošiem uzņēmējiem tiek sniegtas vidēji 200 unikālas konsultācijas par tādiem jautājumiem, kā piem.- kāds fondu finansējums pieejams biznesa idejai, kādi nosacījumi konkrētā programmā, biznesa plānošanas jautājumi. Šīs konsultācijas papildina arī virkne informatīvu semināru par biznesam svarīgām tēmām – digitālais mārketings, ārvalstu tirgu iespējas un prasības, biznesa plānošanas utml. 

Jāatzīmē, ka gadu no gada šo pasākumu klāsts mainās, jo mainās arī uzņēmējdarbības vide un procesi. Tā, piemēram, sākoties Covid 19 pandēmijai, klātienes pasākumi nenotika, semināri tika rīkoti attālinātos formātos, tādējādi ļaujot uzņēmējiem taupīt laiku un ceļa izmaksas līdz pasākuma norises vietai. 

Uzklausot uzņēmēju vēlmes, tika secināts, ka nepieciešamas specifiskas konsultācijas par lietām un procesiem konkrētā uzņēmumā. Līdz ar to pēdējos divos gados LUC organizēja virkni tiešo vizīšu pie uzņēmējiem, līdzi aicinot  arī citas biznesa atbalsta institūcijas, kā piemēram – Altum, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas darba devēju konfederāciju, Nodarbinātības valsts aģentūru. 

“Šogad esam apmeklējuši vairāk kā 20 reģiona uzņēmumus, lai iepazītos ar to darbību klātienē, uzzinātu problēmas, kas kavē to izaugsmi, kā arī konsultētu par iespējamiem atbalsta instrumentiem. Sadarbībā ar dažādām biznesa atbalsta institūcijām un pašvaldībām, tikšanās esam organizējuši gan Latgales pilsētās, gan novados,” stāsta Andris Kucins

Vizītēs piedalījās arī pašvaldību vadība, lai uzklausot uzņēmēju vajadzības un nākotnes ieceres, arī pašvaldība savu attīstības projektu ietvaros var paredzēt gan teritorijas labiekārtošanas darbus vai ceļu infrastruktūras uzlabošanu.

Organizētie pasākumi ļauj katram uzņēmējam, ņemot vērā savas uzņēmējdarbības specifiku, atrast instrumentus un atbalsta pasākumus, kurus var pielietot jau šobrīd, lai saņemtu finansējumu un palielinātu konkurētspēju nākotnē.

Reģiona uzņēmējiem ir iespējas saņemt grantu finansējumu no fondiem, kur atbalsta apjoms un labāki nosacījumi ir programmām, kas paredzētas lauku teritoriju uzņēmējiem. Ņemot vērā, ka reģiona lielākajās valstspilsētās – Daugavpilī un Rēzeknē koncentrējas lielākā daļa mazo uzņēmumu, ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu LPR īsteno speciālu grantu programmu –  “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”. Programmas ietvaros Latgales reģiona uzņēmēji varēja saņemt līdzfinansējumu līdz 20 000 EUR apjomā attīstības projektu īstenošanai un pamatlīdzekļu iegādei ar līdzfinansējuma apjomu 75%.

Darbs ar jauniešiem

Balstoties uz citu Eiropas valstu pieredzi Latgales uzņēmējdarbības centrs katru gadu organizē tematiskus pasākumu skolu pēdējo klašu audzēkņiem – gan stāstot par uzņēmējdarbību vieglā saprotamā valodā, gan sadarbībā ar uzņēmējiem motivēt apgūt eksaktās zināšanas, lai reģiona tehnoloģiskie uzņēmumiem ir pieejams kvalificēts darbaspēks nākotnē. 

Pasākumu cikla “Īsteno sapni par savu biznesu” ietvaros vien ir uzrunāti vairāk kā 1800 jauniešu no visa reģiona.

Šogad sekmīgākajiem fizikas, matemātikas un ķīmijas reģiona skolu pēdējo klašu audzēkņiem tika organizēts pasākums Daugavpilī un Rēzeknē. Kvalificēts lektors sarunā ar jauniešiem motivēja attīstīt personiskos talantus. Kopējo stāstu par izglītības nozīmi un iespēju strādāt labi apmaksātā darba vietā Latgalē  papildināja uzņēmumu SIA Leax (Rēzekne) un SIA Regula Baltija (Daugavpils) apmeklējums.

Par “Latgales dienu”, uzņēmēju konkursu un informatīvo atbalstu

Par tradicionāliem pasākumiem, kuri noslēdz aizejošo gadu, kļuvuši “Latgales dienas” un “Latgales reģiona uzņēmēju gada balvas” apbalvošanas ceremonija. Šogad tajā piedalījās rekordliels pretendentu skaits – 80 pretendenti astoņās nominācijās. LUC ir sagatavojis informatīvos materiālus – vizītkartes par katru pretendentu:

Šī gada uzvarētāji ir:

Kā vienu no lielākajām pievienotajām vērtībām, saņemot nominācijas, uzņēmēji min plašo atspoguļojumu mediju telpā. Tas ļauj lielākai auditorijai un potenciālajiem klientiem uzzināt par uzņēmumu, tā pakalpojumu vai produktu. Konkursa ietvaros par katru no uzvarētājiem tika sagatavoti video, kas pieejami interneta vietnēs, sociālajos tīklos un turpmāk kalpos uzņēmumu atpazīstamības veicināšanai. 

“Mēs apzināmies to, ka vēsturiski Latgalei ir bijusi un vēl aizvien ir ļoti nozīmīga loma – mūsu valstiskuma un valsts veidošanā. Arī šobrīd Latvija un arī Eiropas Savienība sakas ar Latgali. LPR turpinās sniegt plaša spektra atbalstu uzņēmējdarbības jomā: tās popularizēšanā, uzņēmējspēju veicināšanā jau no bērnudārza vecuma, kā arī sniegs konsultācijas biznesa vadības, mārketinga un tehnoloģiju jomā, piedāvājot instrumentus uzņēmumu izaugsmei un operacionālās kapacitātes stiprināšanai,” Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.