Latgales plānošanas reģions izsludina maršrutu tīkla plānotāja vakanci (pieteikšanās noslēgusies)

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā Sabiedriskā transporta nodaļas maršrutu tīkla plānotāju (profesijas kods 2164 07)

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība;
• pieredze iesniegumu izskatīšanā un atbilžu sniegšanā;
• vēlama darba pieredze ekonomiskās analīzes veikšanā;
• izpratne par spēkā esošajiem normatīviem aktiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu jomu,
• zināšanas sabiedriskā transporta organizācijas jomā;
• valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe);
• labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
• B kategorijas vadītāja apliecība.

Darba pienākumi:
• Veidot sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem, starptautiskajām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā;
• izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu, apzinot pašvaldību un ieinteresēto pušu viedokļus;
• izvērtēt ekonomisko efektivitāti saistībā ar maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu;
• sagatavot priekšlikumus un viedokli par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozījumu vai slēgšanu iesniegšanai nodaļas vadītājam, VSIA „Autotransporta direkcija” un/vai Sabiedriskā transporta padomei;
• sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
• apsekot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniedz priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos.
• nodrošināt informācijas ievadi Pieturvietu reģistrā;
• piedalīties maršruta apsekošanas komisijā, kas sastāda aktu par autoceļa, ielas vai tā posma tehnisko stāvokli, ja autoceļš vai iela netiek pienācīgi uzturēta, nosakot veicamos pasākumus, kā arī, ja ir paredzēts atklāt reģionālo maršrutu pa ceļu vai ielu, kur pirms tam maršruti nav bijuši atklāti vai nav veikti pārvadājumi ilgāk par gadu;
• gatavot priekšlikumus likumprojektiem un citiem normatīviem aktiem sabiedriskā transporta nozarē;
• nodrošināt atskaišu un informācijas sagatavošanu un iesniegšanu pēc nodaļas vadītāja pieprasījuma;
• veikt informācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu jautājumiem ievietošanu un aktualizēšanu Latgales plānošanas reģiona mājas lapā

Piedāvājam:
• darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā,
• 0,75 slodze,
• alga 965,25 EUR (bruto),
• uz nenoteiktu laiku,
• darba vieta: Daugavpils.
• CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2022. gada 18. februāra plkst.17:00 uz e-pasta adresi pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils ar norādi “Konkursam “Maršrutu tīkla plānotājs”. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)