Latgales plānošanas reģions iesaistās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Food Coalition” ieviešanā

Latgales plānošanas reģions ir uzsācis Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Food Coalition” īstenošanu. Projekts vērsts uz veselīgākas, vietējo lauksaimnieku audzētās produkcijas sekmīgu iekļaušanu izglītības iestāžu ēdināšanas nodrošināšanai skolēniem.

Projekts ir paredzēts kā 1.solis, lai apzinātu vietējo bioloģiski audzēto produktu piegāžu ķēžu problēmas, zaļā iepirkuma procedūras un to praktiskās piemērošanas veicināšanu vietējo ražotāju dalībai tajos, iesaistītu vietējos lauksaimniekus un 1-3 reģiona skolas pilotprojekta īstenošanai bioloģiski audzēto produktu izmantošanai skolu ēdināšanā, tai skaitā informētu sabiedrību par veselīga ēdiena principiem.

Projekts ilgs 2 gadus, tā vadošais partneris ir Klaipēdas Universitāte un tajā kā partneri piedalās visu trīs Baltijas valstu pārstāvji. “BSR FOOD Coalition” projekta atklāšanas pasākumā Klaipēdā 25. un 26.oktobrī tika organizēta gan iesaistīto partneru tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti projekta īstenošanas soļi, uzdevumi, sadarbības platformas, gan arī īstenots starptautisks publisks projekta atklāšanas pasākums. Tajā kopumā klātienē un attālināti dalību ņēma vairāk kā 80 interesentu no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas. Dalībnieku loks aptvēra visu projekta mērķa grupu – valsts institūcijas, pašvaldības, izglītības iestādes, lauksaimniecības nozares pārstāvji, kā arī pārtikas pārstrādes uzņēmumi. Daudz un plaši tika diskutēts par tiesisko ietvaru, kas reglamentē ēdināšanu izglītības iestādēs, vietējo ražotāju iespējas būt par piegādātājiem šajā jomā, kā arī iepazīta citu valstu pieredze, kas sekmīgi ir atraduši problēmas risinājumus šajā procesā.

Tikšanās laikā gūtā informācija rāda, ka katrs reģions ir atšķirīgs, un nav viena risinājuma, kas derētu visiem. BSR Food Coalition projekta aktivitātes ir paredzētas tam, lai pielāgotu risinājumus unikāliem vietējiem apstākļiem un sniegtu atbalstu pašvaldībām, maziem lauksaimniecības uzņēmumiem un skolām.

Latgales plānošanas reģions aicina visus interesentus – Latgales plānošanas reģiona pašvaldības, izglītības iestādes, ēdināšanas uzņēmumus, kas nodrošina maltīšu pagatavošanu reģiona skolām, lauksaimniecības uzņēmumus un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus, vecākus – iesaistīties šī projekta īstenošanā.

Lai saņemtu plašāku informāciju par projektu un veidu, kā varat iesaistīties tā īstenošanā, lūdzam rakstīt Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības speciālistei Ritai Ivanova, e-pasts rita.ivanova@lpr.gov.lv

Informāciju sagatavoja: LPR Latgales uzņēmējdarbības centrs