Latgales NVO aicina piedalīties seminārā “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”

Foto: DNVOAC arhīva.

Lai veicinātu Latgales mazākumtautību (MT) nevalstiskās organizācijas (NVO) domāt stratēģiski un plānveidīgi ne tikai tuvākajos mēnešos, bet arī turpmākajos gados, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) rīko apmācības “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai  mazākumtautību NVO un tām NVO, kas strādā ar MT aktualitātēm. Apmācību laikā tiks īstenota savas NVO cilvēkresursu – darbinieku un brīvprātīgo – analīze, plānota nākamo gadu stratēģija un tai atbilstošas aktivitātes, kuras varēs īstenot ar DNVOAC un Kultūras ministrijas atbalstu.

Lai arī mazākumtautību NVO, kā arī NVO, kas strādā ar citām tautībām, plānotu efektīgāku savas organizācijas darbību ilgtermiņā, DNVOAC aicina piedalīties apmācību ciklā “Stratēģiska pieeja MT NVO darbībai”:

 12.augustā Rēzeknē (Latgales vēstniecībā GORS, Pils iela 4)

23.augustā Daugavpilī (Daugavpils Poļu kultūras centrs, Varšavas iela 30)

Apmācību sākums pl.: 10:00

Apmācības sevī ietver:

– Kas ir laba un mūsdienīga organizācija.

– NVO cilvēkresursi, piesaiste un noturēšana, darbinieki un brīvprātīgie.

– Organizācijas pašvērtējums, stratēģiski nozīmīgos organizācijas darbības aspektos.

– Manas NVO situācijas un kapacitātes analīze.

– Mērķis nākamajiem gadiem.

– Organizācijas stratēģija nākamajam gadam. Prioritāšu noteikšana.

– Komandas uzbūve, darbs un dinamika.

– Ieinteresētās puses

– Mērķu un rādītāju formulēšana organizācijas stratēģijai.

– Ideju formēšana un prezentēšana saskaņā ar finansiālā atbalstītāja kritērijiem.

– Brīvprātīgo iesaistes un komunikācijas plāna prezentēšana.

Mācības vadīs Oskars Zuģickis – organizāciju attīstības speciālists ar pieredzi praktiskajā lobēšanā un sabiedrības līdzdalības procesu organizēšanā. Lektors pēc pasākumiem nodrošinās bezmaksas konsultācijas par organizāciju attīstību un uzņēmums MeYou.One.

Lai savas biedrības un nodibinājuma statūtu ietvaros NVO būtu iespējams īstenot aktivitātes, kas būtiski atbalsta organizācijas attīstību, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs ar Kultūras ministrijas atbalstu nodrošinās no 800 – 1500 eiro lielu atbalstu katrai idejai līdz 2023.gada jūlijam.

Nevalstiskās organizācijas attīstīs idejas, kas atbilst noteiktiem uzdevumiem un jomām:

– tiešsaistes apmācību, tostarp digitālo prasmju apguves pasākumu, valodu kursu u.c. nodrošināšana;

– mazākumtautību nevalstisko organizāciju biedru aptauju un aktivitāšu turpmākās darbības plānošanai un stratēģiju izstrādei nodrošināšana;

– materiāltehniskās bāzes uzlabošanas, tostarp tehniskā aprīkojuma iegādes un nomas, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādes u.c. nodrošināšana;

– sadarbības starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām un mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbības ar plašāku sabiedrību sekmēšana;

– Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanas veicināšana, organizējot mazākumtautību kultūras pasākumus dažādām mērķauditorijām;

– materiālu un izdevumu par mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām, kā arī nevalstisko organizāciju darbību (bukletu, albumu u.c.) izveides gan drukātā, gan digitālā formātā, tai skaitā ievietošanai Latgales reģiona tīmekļvietnēs nodrošināšana.

Informācijai: DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis, t.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

Apmācības notiek Kultūras ministrijas un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” līdzdarbības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.:Nr.2.5-8-23) ietvaros.