Latgalē noslēdzās otrā integrējoša diennakts nometne bērniem ”Piedzīvojumu vasara”

12.augustā veiksmīgi noslēdzies otrais šīs vasaras piedzīvojums Latgales bērniem. Šoreiz Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Radošā KasTe” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr. 9.2.2.1./15/I/005) ietvaros organizēja integrējošu diennakts nometni bērniem no ģimenēm un bērniem no bērnu sociālās aprūpes iestādēm ”Piedzīvojumu vasara”. Kopumā nometnē piedalījās 20 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Nometnes mērķis bija vairot jauniešu empātiju un izpratni par citiem jauniešiem, kurus neaudzina viņu vecāki.

“Daudzi, kuriem ir viss, ko sirds kāro, nav tik sirsnīgi un atsaucīgi kā tie, kuriem tiešām šajā dzīvē nav tik viegli gājis,” – šādi raksturoja nometnes laiku Kristīne, viena no brīvprātīgajām, kas šogad pievienojās nometnes organizatoru komandai DI Latgalē projekta ietvaros.

Nometnes laikā jaunieši tika iesaistīti izglītojoši izklaidējošās aktivitātēs. Viņiem tika dota iespēja iejusties dabas pētnieku ādā un iepazīt bioloģisko daudzveidību dabas pētnieku pavadībā. Iepazīstot dažādus dzīvniekus, jaunieši vairoja empātiju, paaugstināja pašapziņu, iecietību un paškontroli. Īpaši patīkamas un siltas emocijas jauniešiem radīja suņu paraugdemonstrējumi un zirgu sētas “Klajumi” apmeklēšana.

Veidojot mākslas darbus, jaunieši attīstīja sīko motoriku, bet iesaistoties grupu nodarbībās un individuālajās konsultācijās ar psihologu – komunikāciju savā starpā. Visas aktivitātes jauniešiem ļāva kļūt arī patstāvīgākiem.

Nometnes laikā jaunieši iepazinās ar Preiļu vēsturi, apmeklēja Nester Custom Design mākslas galeriju, Daugavpils skrošu rūpnīcu un Daugavpils cietoksni. Ka atzīst viena no jauniešu mammām, kurai paveicies pievienoties ekskursijai pa Daugavpils cietoksni: “Ekskursijas ietvaros uzzinājām ne vien par Daugavpils cietokšņa vēsturi, šeit mitušo studentu pēceksāmenu amizantajiem rituāliem, sikspārņu paradumiem, bet arī par invazīvajiem augiem Latvijā, piemēram, par ošlapu kļavu līdz šim nebiju zinājusi, bet vērot un klausīties spirganes nobriedušo sēklotņu sprakšķos patika visiem.”

Nometnes norise tika finansēta no ESF projekta līdzekļiem, un dalība nometnē bija bez maksas. Šovasar DI Latgalē projekta ietvaros īstenosim kopā 2 nometnes, lai vairotu iespēju bērniem radošā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt dažādību, apgūt jaunas prasmes un gūt pozitīvas emocijas.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv