Latgalē inovatīvu biznesa ideju netrūkst: noslēdzies LPR rīkotais biznesa ideju konkurss “Nākotnes atslēga 2022”

Klātesot 14 radošiem jaunu biznesa ideju autoriem no visas Latgales un kompetentiem nozares ekspertiem, ar vadmotīvu “Veido nākotni jau šodien!” 2022.gada 27.aprīlī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tika aizvadīts inovatīvu biznesa ideju konkursa “Nākotnes atslēga 2022” fināls!

Konkurss tika rīkots ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību, nodarbinātību, jauniešu uzņēmējspējas un Latgales reģiona konkurētspējas sekmēšanu, īstenojot inovatīvas idejas un reģionam specifiskas aktivitātes Latgales plānošanas reģions (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta Nr. LV-LOCALDEV-0001 ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale) ietvaros, sadarbojoties ar Latgales uzņēmējdarbības centru.

Kā atzīmēja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs – galvenais ir biznesa autoru degsme un gatavība uzņemties jaunus izaicinājumus, jo konkursa galvenā balva – iespēja 7 labākajiem biznesa ideju autoriem doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju, var sniegt lielisku ierosmi biznesa idejas tālākai attīstībai un īstenošanai!

Savukārt konkursa Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins visas komisijas vārdā iedrošināja biznesa ideju autorus, novēlot prezentētājiem augstu lidojumu un veiksmīgu piezemēšanos, atgādinot likt lietā arī biznesa ideju konkursa ietvaros iegūtās prasmes, kas tika papildinātas, piedaloties projekta UAP Latgale ietvaros nodrošinātajos semināros par biznesa ideju ģenerēšanu, veiksmīgu idejas attīstīšanu un tās prezentēšanu!

Tieši konkursa norises laikā Daugavpilī viesojās arī projekta “UAP Latgale” Norvēģijas partneri – Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības pārstāvji: Lars Holmer Hoven un Tharald Lundvall, kuri sveica visus konkursa dalībniekus un pastāstīja, ka konkursa uzvarētājiem būs tiešām unikāla iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītē uz vienu no skaistākajiem Norvēģijas apgabaliem – Agderes pašvaldību.

Saskaņā ar konkursā apstiprināto NOLIKUMU, rezultātu izvērtēšana notika divās vecuma grupās: “konkursa dalībnieks – jaunietis” – jebkurš Latgales reģiona iedzīvotājs ar deklarēto dzīvesvietu kādā no Latgales pašvaldībām vecumā no 16 līdz 18 gadiem un “konkursa dalībnieks” – jebkurš Latgales reģiona iedzīvotājs ar deklarēto dzīvesvietu kādā no Latgales pašvaldībām vecumā no 18 gadiem.

 

Jauniešu grupā konkursa ietvaros bija vissīvākā konkurence: par konkursa uzvarētājiem tika atzītas divas biznesa ideju autores un braucienam uz Norvēģiju gatavojas aktīvas, erudītas un kolorītas jaunietes: VIKTORIJA ZEĻENOVSKA no Viļakas Valsts ģimnāzijas (Balvu novads), kura prezentēja ideju un jau gatavu inovatīvu produktu bērnu sīkās motorikas attīstības spēlēm un VALĒRIJA ORLOVA no Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas (Rēzekne), kura pārsteidza gan skatītājus, gan Vērtēšanas komisiju ar ideju par veselīgiem, ātri pagatavojamiem dzērieniem, kas radīti no veselīgiem augļu pulveriem. SIRSNĪGI SVEICAM UZVARĒTĀJAS!

Savukārt otrajā vecuma grupā par konkursa uzvarētājiem kļuva:

IVETA VALPĒTERE no Daugavpils, aizraujot klātesošos ar noderīgu un inovatīvu pakalpojuma ideju Latgalē – saudzīgu un modernu apavu un somu ķīmiskās tīrītavas pakalpojumu;

DANIELA GIĻMANOVA no Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas – liceja, kolorīti atspoguļojot savu biznesa ideju par unikālu, ērtu koka mājdzīvnieku namiņu izgatavošanu ar inovatīvu dizainu (Lovely Pet`s Houses);

KEITA EMĪLIJA ORLOVSKA no Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas (Rēzekne), aizraujoši atspoguļojot ideju par Latgales apkaimē unikālu kafejnīcu, kas piedāvātu inovatīvas izklaides iespējas un arkādes spēļu automātu izmantošanas veidus, vienlaicīgi radot iespēju iegādāties dažādu mūzikas grupu preces un suvenīrus;

IGORS SALDUGEJS no Daugavpils, kurš ar pamatoti un pārdomāti prezentēja ideju par nesagraujošas testēšanas laboratoriju, kurā sertificētu speciālistu komanda sniegtu pakalpojumus nesagraujošās un metālizstrādājumu analīzes testēšanas jomā;

MARIJA ELKSNIŅA no Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas – liceja, iepazīstinot klātesošos ar inovatīvu ideju par mobilās aplikācijas “KABAT MEntors” izstrādi, kas sniegtu palīdzību profesionālās pašnoteikšanās jomā, piedāvājot atrisināt sarežģījumus specialitātes, universitātes vai darba nozares izvēlē.

SVEICAM UZVARĒTĀJUS! Novēlam jaunām idejām piepildītu pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju!

Kopumā biznesa ideju konkursam “Nākotnes atslēga 2022” tika iesniegti 22 biznesa ideju pieteikumi (kuru autori pārstāvēja tādas Latgales teritorijas kā Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētas, Preiļu, Augšdaugavas, Balvu un Rēzeknes novadus). Šoreiz pieteikumu iesniedzēji bija patiešām pacentušies, jo tika saņemtas idejas visdažādākajās jomās – sākot no aktivitāšu veicināšanas idejām dabā un beidzot ar augstas pievienotās vērtības produktu izstrādi un ekoloģijas uzlabošanu, pārstrādājot plastmasas materiālus.

Vērtēšanas komisijai, kuras sastāvā tika iekļauti eksperti, kas darbojas uzņēmējdarbības veicināšanas, inovāciju, tehnoloģiju pārneses jomā vai pārstāv uzņēmējus apvienojošas organizācijas, šoreiz bija patiešām sarežģīti izvērtēt pieteikumus, jo visi iesniedzēji bija centušies, lai pēc iespējas detalizētāk izklāstītu savu ideju!

Konkursa ietvaros tika piešķirtas arī Vērtēšanas komisijas speciālās balvas: konkursa dalībnieki saņēma piemiņas dāvaniņas no AS Attīstības finanšu institūcijas Altum, kuras pasniedza Latgales reģiona vadītāja Vitas Pučka, kā arī simpātiju balvas no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils Biznesa inkubatora, tās pasniedza inkubatora vecākā projektu vadītāja Jeļena Dedele. Kā atzina Vērtēšanas komisijas pārstāvji – visas idejas bija aizraujošas un interesantas, uzvarētāji tika noteikti niansēs, kas izvērtēšanas procesu veidoja vēl jo īpaši atbildīgāku!

Paldies visiem biznesa ideju konkursa “Nākotnes Atslēga 2022” dalībniekiem!  Jūsu spēkos ir veidot Latgales nākotni jau šodien!

 

Vislielākā pateicība arī mūsu kompetentajai Vērtēšanas komisijai: Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājam Andrim Kucinam, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietniekam Vladislavam Stankevičam, projekta “UAP Latgale” vecākajai komercdarbības speciālistei Mudītei Kiseļovai, AS Attīstības finanšu institūcijas Altum Latgales reģiona vadītājai Vitai Pučkai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils Biznesa inkubatora vecākajai projektu vadītājai Jeļenai Dedelei! Paldies par Jūsu ieguldīto darbu un sniegtajiem iedrošinošajiem komentāriem biznesa ideju konkursa dalībniekiem!

Par pasākuma vadīšanu pateicamies SIA “Magnetic professional” vadītājai Dr.can.oec. Inai Gudelei un par muzikālo noformējumu sirsnīgs paldies Arnim Slobožaņinam un Amandai Lapai!

Pasākums tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 29957750