Latgalē aizvadīta pirmā šī gada integrējoša diennakts nometne bērniem ”Piedzīvojumu vasara”

29.jūlijā veiksmīgi noslēdzies pirmais šīs vasaras piedzīvojums Latgales bērniem. Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Radošā KasTe” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr. 9.2.2.1./15/I/005) ietvaros organizēja integrējošu diennakts nometni bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu ģimenes locekļiem “Piedzīvojumu vasara”.

Kopumā 5 pasākumu pilnas dienas nometnē pavadīja 20 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, viņu vecāki, brāļi un māsas. Nometnes mērķis bija vairot jauniešu empātiju un izpratni par tiem jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības, ka arī dot iespēju ģimenēm, kurās aug bērni ar FT, izrauties no ikdienas rūpēm un visiem kopā izbaudīt izglītojošas un atraktīvas aktivitātes.

Nometnes programma saplānota tik interesanta un piesātināta, ka jauniešiem nebija laika garlaikoties. Jau pirmajās dienās nometnes dalībnieki devās ekskursijā, lai izzinātu Preiļu vēsturi un skaistākās vietas, degustēja Preiļu siera “Čedars” saldējumu, darbojās ar mālu un iepazina daudzveidīgu dabas pasauli dabas pētnieku pavadībā.

Iepazīstot dažādus dzīvniekus, jaunieši vairoja empātiju, paaugstināja pašapziņu, iecietību un paškontroli. Īpaši patīkamas un siltas emocijas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem radīja suņu paraugdemonstrējumi un zirgu sētas “Klajumi” apmeklēšana, kur nometnes dalībnieki varēja braukt pajūgā, kā arī sēdēt zirgā un izmēģināt reitterapijas nodarbību.

Šoreiz nometnes laikā dalībniekiem bija iespēja arī padarboties ar psihologu. Jauniešiem bija piedāvāts gan darbs grupās saskarsmes prasmju un empātijas attīstīšanai, gan personīgās konsultācijas.

Kā beidzās integrējošā nometne “Piedzīvojumu vasara”? Visi šķīrās kā draugi.

Pašā nometnes noslēgumā dalībnieki devās uz Daugavpili, kur pārbaudīja, cik precīzi ir šaušanā. Tiesa, to darīja pēc izzinošās ekskursijas Daugavpils Skrošu Rūpnīcā.

Ja reiz esi Daugavpilī, tad bez Daugavpils cietokšņa apmeklējuma neiztikt. Turklāt, ja nometni vada Ainārs Pankjāns, kurš par Cietoksni un sikspārņiem zina, ko stāstīt, pie tam tik aizrautīgi. Pašā noslēgumā nometnes dalībnieki baudīja satikšanās prieku ar mājiniekiem, skumjo šķiršanos ar nometnē iegūtajiem draugiem un baudīja gardo svētku torti par godu Matīsa jubilejai!

Nometnes norise tika finansēta no ESF projekta līdzekļiem, un dalība nometnē bija bez maksas. Šovasar DI Latgalē projekta ietvaros īstenosim kopā 2 nometnes, lai vairotu iespēju bērniem radošā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt dažādību, apgūt jaunas prasmes un gūt pozitīvas emocijas.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv