Labie darbi ir ne tikai jādara, par tiem arī jāstāsta un jāatgādina!

Otrdien, 24. maijā, Ludzas rajona partnerība rīkoja tiešsaistes semināru LEADER pieejas projektu iesniedzējiem un realizētājiem “Projektu publicitāte un Ludzas rajona partnerībā iesniedzamie pārskati”. Pasākuma mērķis bija sniegt atbalstu projektu iesniedzējiem un realizētājiem publicitātes prasību ievērošanā un pārskatu sagatavošanā atbilstoši biedrības “Ludzas rajona partnerība” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Semināra laikā tika pārrunāti tādi jautājumi kā likumdošanā un biedrības Stratēģijā noteiktās publicitātes prasības un pārskati LEADER pieejas projektiem, Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektiem, ar ko iepazīstināja biedrības “Ludzas rajona partnerība” administratīvā vadītāja Sandra Palma.

Par projektu pārskatiem un statistiku sīkāk pastāstīja projektu vadītāja Vija Karvele – atbildīgā par projektu pārskatiem. Turpretī, Ligita Karvele, ārējo sakaru koordinētāja, iepazīstināja ar informāciju par projektu karti un Facebook kā rīkiem publicitātes prasību ievērošanas procesā. Piebilstot Ligitas teiktajam S. Palma uzsvēra: “Ir ļoti apsveicami, ka darbojamies katrs savā projekta īstenošanas jomā, bet vēl svarīgāk daudzreiz ir par to stāstīt un atgādināt. Izmantojot arī publicitātes rīkus. Lai ikvienam sabiedrībā būtu iespēja tikt informētam, ka teritorijā, kurā viņš dzīvo, notiek labas, apsveicamas iniciatīvas. Tāpēc nederēs, ka projekta plāksni paslēpsim kaut kur atvilknē. Informācijai ir jābūt pieejamai ikvienam. Lai tas kalpo apkārtējiem par iedvesmu. Iespējams, vēl kāda laba nodoma – projekta īstenošanai dzīvē.”

Semināra noslēgumā interesentus uzrunāja Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra Grantu shēmas koordinatore Elīna Ģipsle, ieskicējot iespēju piedalīties atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” 2. kārtā. Atgādinot, ka ir pieejama iespēja kādas biznesa idejas realizēšanai tieši Latgales teritorijā vēl tikai līdz 01.06.2022., ieskaitot. E. Ģipsle atzīmēja: “Iespējas uzņēmējdarbības jomas attīstībā Latgalē ir pieejamas. Atšķiras dažādu konkursu nosacījumi un atbalstāmās darbības. Jātur tikai acis un ausis vaļā. Un jābūt atvērtiem un elastīgiem mācīties ko jaunu. Pieredze rodas darot un ieguvums ir ne tikai iegūtais atbalsts finanšu izteiksmē, bet arī gūtā pieredze, sagatavojot dokumentāciju, kas, noslēdzoties konkursam nekur nepazūd, bet, tieši otrādi, dod iespējas šo pieredzi izmantot citos konkursos. Jo, pēc novērojumiem, aktīvie uzņēmēji finansējuma apguvē ir aktīvi kopumā, jo viņiem jau veidojas kapacitāte un ir lielāka pārliecība – Jā, mēs to varam!”
Semināra dalībnieki aktīvi uzdeva jautājumus un izrādīja interesi par sniegto informāciju.
Sīkāka informācija par projektu konkursu šeit.

Informāciju sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs