Labdarības koncerts Ukrainas atbalstam Preiļu novada Riebiņu Kultūras namā

Š. g. 25. novembrī plkst. 20.00 Preiļu novada Riebiņu Kultūras namā aicinām uz Labdarības koncertu Ukrainas atbalstam, kurā vienkopus uz skatuves satiksies mākslinieki no Latvijas un Ukrainas.

Preiļu novada pašvaldība nedēļas garumā uzņems 5 jaunas ukraiņu mākslinieces no sadraudzības pilsētas Ņižinas (Ukrainā), lai, sadarbojoties ar Preiļu un Līvānu novadu amatierkolektīviem, radītu koncertu, kurā ikvienam būs iespēja ne tikai ziedot līdzekļus, kas tiks novirzīti Ukrainas atbalstam, bet gūtu iespēju arī iepazīt gan pašu, gan ukraiņu krāšņo kultūras daudzveidību mūzikas un dejas valodā.

Koncertā piedalīsies solistes no Ukrainas: Marina Denisenko, Olga Parkhomenko, Oleksandra Ševeļova, Polina Hnipel, Ņina Krutko, popgrupas «Lāsītes» jaunie mākslinieki no Preiļiem (vadītāja Daina Erte), jauniešu deju kolektīvs «Daidala» no Rožupes (vadītājs Grigorijs Eniņš) un Līvānu novada KC jauktais koris «Rubus» (vadītāja Daiga Koļesņičenko). Koncerta īpašais viesis – grupas «Dabasu Durovys» solists Arnis Slobožaņins.

Apmeklējot koncertu, aicinām ziedot Viduslatgales pārnovadu fonda ziedojumu kastītēs, kas būs pieejamas koncerta norises vietā. Ziedojumi tiks novirzīti atbalstam Ņižinas pilsētai, kuras iedzīvotājiem priekšā smaga, auksta un tumša ziema. Taču ikviens no mums var pielikt roku, lai sniegtu palīdzību ukraiņiem šajā smagajā cīņā.

Koncerts norisinās Eiropas Vietējās solidaritātes dienu ietvaros, kas 15. – 30. novembrī notiek vairākās Eiropas valstīs, pašvaldībās rīkojot aktivitātes par ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tēmām. Šis koncerts tiek rīkots Eiropas Savienības līdzfinansēta attīstības sadarbības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros, kuru Latvijā īsteno Latvijas Pašvaldību savienība, iesaistot vairākas Latvijas pašvaldības

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa