Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par uzturēšanos radošajā darbnīcā Cite Internationale des Arts Parīzē 2023.gadā”

Foto: © Cite Internationale des Arts

Pieteikumus jāiesniedz līdz 2022.gada 29. augustam plkst. 11:00. Konkursam par iespēju 2 mēnešus 2023. gadā uzturēties mākslinieku rezidencē var pieteikties jebkuras mākslas nozares profesionāls pārstāvis.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

  • aizpildīta un parakstīta Pieteikuma anketa,
  • dzīvesgājuma apraksts (Curriculum vitae), norādot iegūto izglītību, latviešu un angļu valodā,
  • vizuālie materiāli vai citu papildinformācija, kas raksturo pretendenta radošo darbību.
  • darbnīcā plānotā radošā darba mērķa apraksts latviešu un angļu valodā;
  • darbnīcā plānotās darbības programma latviešu un angļu valodā.

Rezultāti tiks paziņoti pēc 19.septembra.

Konkursa nolikums

Konkursa pieteikuma anketa

Cite Internationale des Arts darbnīcas iekšējās kārtības noteikumi