Kultūras ministrija godinās izcilākos kultūrizglītības iestāžu audzēkņus, tostarp piecus no Latgales

2022. gada 12. maijā PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa koncertzālē tiks apbalvoti kultūrizglītības nozares talantīgākie audzēkņi, viņu skolotāji un koncertmeistari. Apbalvojumu piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs.

Šogad Kultūras ministrijas pateicības rakstu un naudas balvu saņems 54 audzēkņi un 49 pedagogi no 16 izglītības iestādēm – Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola”, Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Jūrmalas Mākslas skolas, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas, Juglas Mūzikas skolas, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Augusta Dombrovska Mūzikas skolas, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas, Jelgavas Mākslas skolas, Baldones Mākslas skolas, Rīgas Celtniecības koledžas, Tukuma profesionālās ievirzes deju skolas “Demo”.

Kultūras ministrijas apbalvojuma jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs saņems Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi: Arkadijs Gorbunovs, Pāvels Vasiļkovs, Samuēls Jonāns, Makss Puzirevs un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Rolands Kļavinskis. Apbalvojumus saņems arī šo audzēkņu  pedagogi: Anatolijs Petkevičs, Elīna Bambāne un Ilona Broka no Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas un VijaPetrova no Špoģu Mūzikas un mākslas skolas.

Saņemtos 220 pieteikumus vērtēja žūrija šādā sastāvā: priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktores vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūrizglītības nodaļas vadītājs Andis Groza, žūrijas priekšsēdētāja vietniece, Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas vadītāja Iluta Treija, LNKC mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, Latvijas Mākslas akadēmijas profesionālās doktora studiju programmas Vizuālās mākslas un dizaina apakšprogrammas direktors, profesors Andris Teikmanis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras profesors Juris Kalnciems, LNKC mūzikas izglītības eksperts Kārlis Jēkabsons un Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa.

Kultūras ministrijas balva jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs iedibināta 1998. gadā. Ar šo balvu Latvijas valsts atzīmē kultūrizglītības iestāžu audzēkņu spilgtākos radošos panākumus un viņu skolotāju ieguldīto darbu. Projekta organizatorisko un tehnisko sagatavošanu veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Vienlaikus ar Kultūras ministrijas balvu tiks pasniegta arī Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibinātā Cimzes balva, ar kuru tiek godināti izcilākie Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pedagogi kultūrizglītības jomā – mūzikā un mākslā. Šogad Cimzes balvu saņems Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas skolotāja un ilggadēja direktore Maruta Rozīte un Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” skolotāja Ruta Linīte.