Sākas Eiropas kultūras mantojuma dienas. Pasākumi Latgalē

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir skaista Eiropas tradīcija, kurā Latvija iesaistījusies jau 28 gadus, katru gadu aicinot pievērst uzmanību izvēlētajai gada tēmai un atverot vērtīgu, sabiedrībai interesantu un iedvesmojošu objektu durvis.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 2022. gada Eiropas kultūras mantojuma dienām ir izvēlējusies tēmu veltītu atbildīgai attieksmei pret nākotni, vēloties izcelt tādus būvētā mantojuma objektus, kuri radīti vai kvalitatīvi atjaunoti atbilstoši ilgtspējības principiem. Tie ir gan objekti, kas būvēti ilgam mūžam ar racionālu materiālu lietojumu, lēti ekspluatācijā, viegli atjaunojami un tādi, kas prasa mazu energoresursu izlietojumu un ir videi draudzīgi, gan arī vēsturiskas būves, kas padarītas “gudras”, izceļot lietderības un estētikas veiksmīgākos “sakausējumus”. Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu apmeklētāji varēs iepazīt būvētā mantojuma piemērus, kuri izceļ energoefektivitātes un līdzsvarotas pieejas teorijas attīstību.

Vārds “energoefektivitāte” arvien vairāk ienāk mūsu ikdienas dzīvē, gan pieaugošu prasību, gan arī ekonomisku apsvērumu ietekmē. Tomēr sabiedrībā ir izveidojies nepamatots priekštats par kultūras mantojuma nozares attiecībām ar energoefektivitāti. Radusies ilūzija, ka kultūras pieminekļi patērē ievērojamus energoresursus, bet to siltināšana saskaras ar aizliegumiem. Patiesībā kultūras mantojuma aizsardzības filozofija māca sabiedrību dzīvot atbildīgāk, būvētais mantojums atspoguļo izcilākos zinātnes, tehnikas un mākslas sasniegumus gadsimtu griezumā, veido kvalitatīvu, ērti lietojamu un racionālu cilvēka dzīves telpu. Vēsturiskās ēkas izceļas ar ilgu kalpošanas mūžu, dabīgu un videi draudzīgu vietējo materiālu izmantošanu, salīdzinoši mazu enerģijas patēriņu to būvniecībā un ir gudras lietojumā.

Ir nobriedis laiks dziļākai sarunai par kvalitāti, sinerģiju starp dažādām kategorijām, apstākļiem, ļoti plašu interešu un principu ievērošanu. Teorijām jābūt izsvērtām, konkrētos apstākļos adaptētām. Kas veiksmīgi darbojas vienā vietā, mehāniski pārnests uz citu, var graut vides kvalitāti. Katra vieta Eiropā vispirms ir cilvēkiem kas tur dzīvo. Kultūras mantojuma teorija aicina censties mūsdienu vajadzības, pirmkārt, apmierināt ar jau uzbūvēto. Arvien aktuālāk kļūst nedarīt neko lieku, nevajadzīgu, nesarežģīt to, kam pamatā ir gadsimtos pierādīta vienkārša savstarpēja sakarība, mācīties no pagātnes, bet tajā nepalikt.

Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Kultūras mantojums var kļūt par instrumentu izpratnes veicināšanai ilgtspējībā. Tāpēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde šā gada Eiropas kultūras mantojuma dienām ir izvēlējusies tēmu veltītu atbildīgai attieksmei pret nākotni.

Pasākumu programma Latgales reģionā

Daugavpils skrošu rūpnīca

17. un 18. septembrī

Plkst. 10:00 – 12:30

· Atvērta Daugavpils skrošu rūpnīcas vēsturiskā daļa un skrošu liešanas tornis, ekspozīcija par rūpnīcas vēsturi un skrošu liešanas torņiem pasaulē

· Industriālā mantojuma tematikas galda spēles

· Šaušanas mērķu dizaina darbnīca un iespēja tos izmēģināt šautuvē

Varšavas iela 28, Daugavpils

EKMD 2022 Šultes

Pasākums “Mužības Pietura”.

Svētdien, 18.septembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00

Visa pasākuma laikā, Anitras Poplavskas pavadībā varēs ielūkoties senajās ēkās. Ekskursijas lozungs: Ilgtspējīga, videi un cilvēkam draudzīga būvniecība. Sarunas par videi draudzīgu materiālu izmantošanu būvniecībā un energoefektivitātes paaugstināšanā, pagātnē tik pašsaprotamo bezatkritumu dzīvesveidu,  sadzīves priekšmetus gatavojot tikai no dabiskiem materiāliem, līdz dzīves cikla beigās gan lietas, gan to īpašnieki nonāca atpakaļ dabā, radot augsni jaunai dzīvībai.

Visas dienas garumā tiks demonstrēta video projekcija/instalācija ar 2012. gadā šajā vietā filmētu videoklipu Mareka Sarnovska dziesmai „Par taureņiem” ar Jāņa Rokpeļņa dzeju. Klipa un instalācijas autors Raimonds Vindulis.

Viesiem būs iespēja ‘iemūžināties’ vēsturiskās fotogrāfijās kopā ar bijušajiem zemnieku sētas iedzīvotājiem foto pieturās „Anna” un „Radu saiets”.

“Ozolkalni”, Šultes, Sutru pagasts, Līvānu novads

Pasākuma tēma: “Daugavpils cietokšņa kazemātu un sikspārņu simbioze”.

17. septembrī

No plkst.12.00 līdz plkst. 17.00 apmeklētājiem tiks atvērts cietokšņa 8.bastiona šaujampulvera pagrabs. Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs, sadarbībā ar Daugavpils Sikspārņu centra pētniekiem, pasākuma apmeklētājiem piedāvās īpaši sagatavotu informatīvo telpu.

Tiks organizētas bezmaksas, 1 h garas ekskursijas latviešu un krievu valodā pa cietokšņa teritoriju. Ekskursiju tematika būs saistīta ar cietokšņa vēstures, cietokšņa ēku energoefektivitātes un sikspārņu tēmu.

Ekskursijas latviešu valodā tiks organizētas plkst. 12.00 un plkst. 14.00

Ekskursijas krievu valodā tiks organizētas plkst. 13.00 un plkst. 15.00

EKMD 2022 Indricas baznīca

16. septembrī 

plkst.12.00 garīgās mūzikas koncerts Indricas katoļu baznīcā.

plkst.12.30 filma par B.Sloskānu un kafijas pauze visiem.

 

“Indrica”, Lielindrica, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

EKMD 2022 Obelisk farm

Kaņepju siltumizolācijas veidošanas darbnīca

17. septembrī plkst 15.00.

Darbnīcā dalībnieki varēs izveidot savu kaņepju betona bloku un apskatīt ar kaņepju betonu nosiltināto ēku un uzzināt vairāk par šo procesu.

 

Gulbji, Obeliškas, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads

Jersikas luterāņu baznīca

17. un 18. septembrī

Jersikā, Kristus Apskaidrošanās baznīcā notiks ekskursijas.

 

Līvānu novads, Jersikas pagasts, Jersika

EKMD Kolnasāta

“Dzīvās” uguns izmantošana ikdienā

17. septembrī 

Muzejs atvērts no plkst. 10.00

Plkst. 12.00 -13.00 paredzēti “dzīvās” uguns izmantošanas paraugdemonstrējumi

Laikā, kad pasauli ir piemeklējusi enerģētiskā krīze, mums ir jāsāk domāt par to, ko atstāsim nākamajām paaudzēm. Dabas resursi un zinātniskie sasniegumi, ko mēs izmantojam šodien ir labi un efektīvi, bet mūsu pienākums ir domāt arī par nākotni un būt atbildīgiem par to. Laika gaitā tā ir sanācis, ka cilvēks ir kļuvis par dažādu ērtību patērētāju un daudz mazāku vērību pievērš tam, kas ir veselīgs un vairāk pielāgots cilvēkam. Mūsdienu cilvēkam ir pēdējais laiks sākt reanimēt senču gudrības, vērtības un iespēju robežās tās izmantot savā ikdienā.

Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros F. Trasuna muzejs “Kolnasāta” vēlas savus apmeklētājus iepazīstināt ar vienu no veidiem, kas skar tēmu “Energoefektivitāte. Atbildība par nākotni” – tā ir uguns un tās izmantošanas iespējas. Pasākuma laikā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar “dzīvās” uguns izmantošanas iespējām – gan siltuma nodrošināšana telpās, gan ēdienu pagatavošanas iespējas. Apmeklētājiem būs iespēja pašiem uzcept kādu kartupeļu pankūku, izmantojot “dzīvās” uguns piedāvāto siltumu.

Muzejā būs iespēja apskatīt ekspozīcijas memoriālajā mājā “F. Trasuna dzīve un darbība” un klētī ”Pasaule mazā zemniekdēla acīm”, izstādes: “Latgales podnieku darbi”, “Papīrs, audums un diegs…” iepazīt Latgales zemnieku sētu un izgaršot muzeja ābeļdārza plašo ābolu klāstu.

Bezmaksas pasākums, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Papildus informācija par pasākumu būs pieejama www.facebook.com/Trasuns/ , vai zvanot 26248270.

Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads

EKMD Anderoles muiža

16. septembrī

Plkst. 12.00 – 18.00

1980. gadu uzņemta amatieru kinohronika “ Ko mēs atstāsim nākotnei”, īsfilmu rādīs izmantojot tā laika kino iekārtas un skaņas aparatūru.

Pasākumu dienā ekskursijas grupām sākot no 4 cilvēkiem. Ekskursijas maksa 7 eur/per.

Apmeklētāju ērtībām, lai saskaņotu seansu laiku lūgums zvanīt; t. 29421413

Arendole, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads

Pasākumu norises vietas citos Latvijas reģionos.

Eiropas kultūras mantojuma dienas kopš 1985. gada kopīgi organizē Eiropas Savienība un Eiropas Padome. Tās ir populārāko Eiropā svinēto kultūras pasākumu vidū.

Informāciju apkopoja Europe Direct Dienvidlatgale centrs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv