Krāslavas un Visaginas pašvaldības vienojas par sadarbību

Šī gada 25. maijā Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Visaginas pašvaldības mērs Erlandas Galaguzs parakstīja līgumu par sadarbību starp Krāslavas novada pašvaldību (Latvijas Republika) un Visaginas pašvaldību (Lietuvas Republika) uzņēmējdarbības, tūrisma, izglītības, sporta un kultūras jomā saskaņā ar spēka esošajiem tiesību aktiem abās valstīs.

Līgums paredz veicināt esošo un jaunu attiecību saglabāšanu un paplašināšanu starp vietējas pašvaldības pārvaldēm un iestādēm, pieredzes apmaiņu starp pašvaldību iestāžu, organizāciju, fondu un uzņēmumu pārstāvjiem dažādas nozarēs, kopīgas tikšanās, dalīšanos ar informāciju, kopīgu projektu īstenošanu.

Pēc līguma parakstīšanas delegācija apmeklēja SIA „Krāslavas nami” siltumenerģijas ražotni, a/s „Krāslavas piens”, Krāslavas Amatniecības centru Grāfu Plāteru pils kompleksa ēkā un Krāslavas novada Tūrisma informācijas centru.

Vairāk informācijas un fotogalerija kraslavasvestis.lv.