Krāslavas pusē uzlabos savstarpējo komunikāciju un stiprinās sadarbību

Biedrība “LATVIJAS SOCIĀLĀS ADAPTĀCIJAS ASOCIĀCIJA” uzsāk īstenot kopienu iniciatīvu konkursa „Darbīgās kopienas Latgalē” projektu „Ej un dari, jo tu vari!”.

Projekta mērķis ir  veicināt draudzīgu, radošu un ilgtspējīgu sadarbību starp bērniem, viņu vecākiem un vietējiem jauniešiem, stiprinot piederības sajūtu vietējai kopienai, uzlabojot emocionālo atmosfēru, sekmējot labvēlīgu klimatu personas attīstībai. Šī projekta īstenošanas laikā kopienas bērni, jaunieši, viņu vecāki sadarbosies gan savā starpā, gan ar Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem un BJC kluba „Saulessvece” biedriem.

Projektā paredzētās aktivitātes vērstas uz savstarpējās  komunikācijas uzlabošanu,  sadarbības stiprināšanu un kopienas veidošanu. Caur radošu pieeju projekta dalībnieki apgūs jaunas darba metodes, attīstīs savus talantus, spējas un prasmes. Projekta noslēgumā tiks izveidota radošo darbu izstāde, kuru varēs aplūkot gan pilsētas un novada iedzīvotāji, gan viesi.

Projekta „Ej un dari, jo tu vari!” pirmā aktivitāte noritēja draudzīgā atmosfērā. Dalībnieki  iepazinās,  pastāstīja par saviem talantiem. Projekts paredz vairākas aktivitātes, kuras sekmēs jauniešu  sadarbību. Nākamais projekta solis būs tekstila apstrādes radošā darbnīca “Spilgts mirklis”, kurā jaunieši ne tikai brīvi komunicēs savā starpā, bet arī apgleznos auduma iepirkuma maisiņus un T- kreklus. Vērojot projekta aktivitātes, ir redzams, ka jauniešiem patīk darboties kopā, kas liek cerēt uz produktīvu projekta mērķa sasniegšanu.

Projektu atbalsta Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros.
#DarbīgāsKopienas #IIC #PeopleToPeople

Atbalsta British Council Latvia

 Raksta autors: Svetlana Ostapko

Foto: Anita Markeviča