Konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 3. kārtā iesniegti 43 pieteikumi

2022. gada 24.oktobrī  ir noslēgusies Latgales plānošanas reģiona projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 3. kārta (noslēdzošā). Konkurss tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros.

Trešajā kārtā pieteikumus EEZ līdzfinansējuma saņemšanai ir iesnieguši 43 pretendenti, kuri plānojuši īstenot projektus tādās jomās kā metālapstrāde, automobiļu remonts un apkope, kokapstrāde, tekstilizstrādājumu ražošana, plastmasas ražojumu izstrāde, ēterisko eļļu ražošana, reklāmas pakalpojumu sniegšana, veselības aprūpe, veterinārie pakalpojumi, tūrisms, ainavu veidošana, ēdināšana, kā arī izklaide un atpūta.

 

“Ir patiess gandarījums, ka šajā grantu programmas kārtā, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, radām iespēju uzņēmējiem piedalīties ar būtiski uzlabotiem un interesantākiem nosacījumiem. Arī publicitātes jomā ir daudz darīts, lai informācija par konkursa iespējām aizsniegtu katru interesentu. Kā jau prognozējām, lielākais pieteikumu skaits ir no Daugavpils – 11, un no Rēzeknes – 6. Ir pārstāvētas arī Krāslava un Ludza, Preiļi, kā arī Augšdaugavas, Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas un Preiļu novadi,” norāda Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Visas iesniegtās biznesa attīstības idejas izvērtēs vērtēšanas komisija, kurā darbojas kvalificēti eksperti ar pieredzi uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanā un projektu vērtēšanā. Latgales plānošanas reģions informēs uzņēmējus par vērtēšanas rezultātiem ne vēlāk kā līdz nākamā gada februārim. Līgumus par projektu īstenošanu plānots noslēgt 2023.gada februārī – martā.

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins atzīmē: “Redzam, ka pēdējā konkursa kārtā ir paplašinājušās darbības nozares, kurās uzņēmēji plāno īstenot sava biznesa attīstības idejas, piesaistot EEZ līdzfinansējumu. Gaidīsim vērtēšanas rezultātus, kā arī centīsimies vērtēšanas posmu veikt iespējami ātri, lai uzņēmēji spēj piešķirto līdzfinansējumu likt lietā, atbilstoši plānotajam laika grafikam.”

 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

 Informāciju sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs