Konference: Mūsdienu prasībām atbilstoša mājokļa pieejamība Eiropas Savienībā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Latvijas Ekonomikas ministrija š.g. 6.jūlijā aicina uz konferenci “Mūsdienu prasībām atbilstoša mājokļa pieejamība Eiropas Savienībā”. Tajā pulcēsies vietējie, valsts un Eiropas līmeņa dalībnieki, lai apspriestu problēmas un risinājumus ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu mājokļu jomā.

Pasākuma laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo pašvaldību lomai vietējā līmenī, lai nodrošinātu līdzatbildību, augšupēju līdzdalību mājokļu politikā, pienācīgu informāciju līdzekļu tiešajiem saņēmējiem un finansēšanas veicināšanu.

Programmas projekts:

09:00-09:05 Ievada uzruna

 • Baiba MILTOVIČA, EESK Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas priekšsēdētāja

09:05-09:30 Atklāšanas uzrunas

 • Christa SCHWENG, EESK priekšsēdētāja
 • Ilze INDRIKSONE, Latvijas ekonomikas ministre
 • Paula PINHO, Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta Taisnīgās pārejas direktore (vēl jāapstiprina)

09:30-11:00 1. paneļdiskusija — Kādām sabiedrības grupām būtu jāgūst labums no cenas ziņā pieejamu mājokļu iniciatīvas? – Noskaidrot mājsaimniecības, kurām vajadzīga palīdzība

Diskusijas vadītājs: Gunārs VALDMANIS, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras  padomes loceklis

 • Sorcha EDWARDS, Housing Europe ģenerālsekretāre, Alice PITTINI, Housing Europe izpētes direktore
 • Gunta ANČA, Eiropas Invaliditātes foruma valdes locekle
 • Anna NORVELE, Latvijas Jaunatnes padomes valdes locekle
 • Michaela KAUER, Vīnes pilsētas Briseles biroja vadītāja (vēl jāapstiprina)
 • Jānis BAIKS, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Debates

11:00-11:30 Kafijas pauze

11:30-13:00 2. paneļdiskusija — Kādi finanšu instrumenti? – Apzināt labāko finansēšanas praksi

Diskusijas vadītājs: Gunārs VALDMANIS, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras  padomes loceklis

 • Marcin IDCZAK, Eiropas Investīciju banka
 • Céline TOUGERON, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras projektu vadītāja
 • Anke MÖLLERS, Eiropas pilsētu mehānisma iniciatīvas “Energy Cities” koordinatore
 • Reinis BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs, Latvija
 • Alehandro INURRIETA, eksperts, Spānija

Debates

13:00-14:00 Pusdienas

14:00-15:30 3. paneļdiskusija — Kā palielināt ieguldījumus ēku energoefektivitātē? – Kā labāk integrēt ES, valsts un vietējo līmeni?

Diskusijas vadītājs: Gunārs VALDMANIS, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras  padomes loceklis

 • Marcos ROS SEMPERE, Eiropas Parlamenta deputāts, Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (vēl jāapstiprina)
 • André VIOLA, Reģionu komitejas ziņotājs atzinumam “Eiropas ēku ekspluatācijas īpašību direktīvu”
 • Peter SWEATMAN, Klimata stratēģija
 • Edmunds VALANTIS, Latvijas Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs
 • Gaspard DEMUR, Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta Nacionālās renovācijas stratēģijas komandas vadītājs

Debates

15:30-16:00 Noslēguma piezīmes

 • Baiba MILTOVIČA, EESK Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas priekšsēdētāja

Dalībnieki var uzstāties un klausīties latviešu, angļu, franču un vācu valodā.

Ziņas Avots.